Mindre blomsterspild fra gartneri til forbruger

2014

Danmark er i dag den næststørste eksportør af potteplanter og småplanter til det globale marked. Men spildet, som kan ske i alle led fra producent til forbruger, vurderes at være 25 %. Et nyt projekt vil begrænse spildet med 50 %. Det vil styrke branchens konkurrenceposition, forbedre producenternes økonomi og åbne nye markeder for blandt andre grossister, transportører og producenter af tekniske løsninger. Og så vil det gavne miljøet.

De fleste prydplanter bliver transporteret fra gartneriet til en grossist, hvor der sker en ompakning og eventuelt emballering, inden planterne transporteres til detailhandlen for til sidst at ende hos forbrugeren. I denne værdikæde fra producent til forbruger er der i dag et spild på op mod 25 %. Det tal vil et nyt projekt, ”MinimalSpild”, gerne nedbringe med 50 %:

”Hvis spildet bliver reduceret med 50 %, vil mængden af næringsstoffer, pesticider, energi og øvrige driftsinput til produktionen tilsvarende blive reduceret med 12,5 % pr. solgt plante. Det vil dels være til gavn for miljøet, dels for producenterne, der kan opnå op til 20 % bedre dækningsgrad som en følge af mindre spild, ” fortæller Peter Larsen-Ledet, direktør for Danske Prydplanter, der gennemfører det treårige projekt i samarbejde med blandt andre Aarhus Universitet, flere gartnerier og transportfirmaer.

Både store tiltag og små finjusteringer

Projektet ”MinimalSpild” vil først kortlægge blomsterspildet fra producent til forbruger og kvantificere årsagerne hertil. Derefter udvikles metoder og tekniske løsninger til at undgå det nuværende spild:

”De tre store udfordringer i dag er temperatur, luftfugtighed og stoffet ethylen. I en af projektets syv arbejdspakker vil vi derfor se på de teknologiske muligheder for at udvikle målere, der kan sendes med bilen under transport af planter og slå alarm, når temperaturen eller luftfugtigheden bliver kritisk. Muligvis ved hjælp af en trådløs føler, der er koblet til en app, så chaufføren får besked i tide og kan handle”, forklarer Peter Larsen-Ledet og fortsætter:

”I en anden arbejdspakke vil vi skele til fødevarebranchen og se på, hvad man gør for at mindske madspild. For temperaturforhold spiller både en rolle for prydplanter og fødevarer, så der kan sagtens ligge en viden og måske også nogle standarder til at sikre ordentlige procedurer, som vi kan trække på. Vi vil også forsøge at finde løsninger på de fugtproblemer, der er ved at pakke planterne i plastfolie, som man gør i dag. Så kort sagt vil der både være nogle store tiltag og nogle mindre finjusteringer i projektet.”

Øget kvalitet skaber øget interesse

Der ligger et stort potentiale i at kunne dokumentere og garantere et lavt spild og en høj kvalitet:

”De forskellige tiltag i projektet vil betyde en øget interesse for danske prydplanter på både eksisterende og nye markeder, og det vil kunne bruges som et aktivt salgsparameter. Især på mere fjerntliggende markeder har det stor betydning at kunne dokumentere og garantere, at kvaliteten bevares i hele værdikæden. Særligt Rusland er et nyt og spændende vækstmarked. Derudover vil også grossister, transportører og producenter kunne udvide aktiviteter på eksisterende og nye markeder.,” siger Peter Larsen-Ledet.

I dag produceres ca. 600 mio. prydplanter om året. Dette tal forventes at stige til 630 mio. hvilket svarer til en øget produktionsværdi på ca. 150 mio. kr. om året for Danske Prydplanters medlemmer.

Fakta

Projekttitel

Mindre blomsterspild fra gartneri til forbruger (MinimalSpild)

Projektdeltagere

Danske Prydplanter, Aarhus Universitet – Institut for Fødevarer, Gartneriet Thoruplund A/S, Alex Andersen Ølund A/S, FlexTechnic ApS, GASABØG, ScanStore Packaging, Gartneriet PKM A/S, Rosa Danica A/S, Hallum Trading

Projektperiode

Januar 2014 til december 2016 

Bevilget beløb

6.320.760 kroner