Immunglobulin til fiskeproduktion: Bekæmpelse af infektioner uden antibiotika

2014

Vaccination i fiskeopdræt vinder mere og mere frem i et forsøg på at mindske dødeligheden og antibiotikabrugen i opdrættet. Fiskelarvers og små fisks immunsystem er dog ikke veludviklet nok til at tage imod vaccination mod f.eks. yngeldødelighedssyndrom (YDS). Derfor er antibiotika lige nu det eneste middel, der effektivt kan behandle sådanne bakterielle infektioner. Et nyt samarbejdsprojekt, IMMFEED, vil undersøge effekten af brug af en bestemt type blodproteiner (antistoffer) til passiv immunisering i infektionsmodeller for at kunne eliminere bakterielle infektioner som YDS, rødmundssyge og furunkulose.

Fiskeopdræt og akvakultur har den højeste globale vækstrate i fødevaresektoren i disse år, og Danmark ligger forrest i feltet. For at bevare denne position er DTU Veterinærinstituttet, KU Sund, Dansk Akvakultur, Aller Aqua og immunglobulin-producenten Upfront Chromatography gået sammen om forskningssamarbejdet, IMMFEED, som skal effektivisere branchen yderligere ved at nedbringe dødeligheden ved fiskeopdræt uden brug af antibiotika. Det skal ske ved at udvikle et nyt fodertilsætningsstof produceret af en bestemt type blodproteiner kaldet antistoffer eller immunglobuliner:

”Kroppens naturlige forsvar findes i blodet – også i fisks. Vi forsøger derfor at bruge de proteiner fra blodet, som kan styrke fiskenes immunforsvar. Og heldigvis har vi jo en billig og omfangsrig kilde i diverse fiskeslagterier – ikke mindst fordi man i princippet kan bruge fiskeblod fra alle arter af fisk”, fortæller projektholder Peter Heegaard fra DTU Veterinærinstituttet.

Projektet bygger på et bredt fundament af viden og erfaringer fra forskellige parter i fiskeopdrætsindustrien med forskerhold fra DTU Veterinærinstituttet og KU samt erhvervsrepræsentanter fra både akvakultur-, foder- og immunglobulinindustrien.

Genanvendelse af affaldsprodukter og bedre dyrevelfærd

”Projektet er sådan set mere ligetil, end man skulle tro, da det ikke er et lægemiddel, men et fodertilsætningsstof vi udvikler. Virkningen opstår nemlig udelukkende i tarmene på fiskene og altså ikke i resten af kroppen. Immunglobulin- og foderproducenten samarbejder derfor om at få blodproteinerne blandet i foderet, så akvakulturproducenten kan bruge foderet i fiskeopdrættet. Og så står forskerne klar til at analysere resultaterne”, forklarer Peter Heegaard.

Der er en stor miljø- og dyrevelfærdsmæssig gulerod ved projektet, da hele fundamentet til projektet ligger i genanvendelse af affaldsprodukter samt nedbringelse af dødeligheden ved fiskeopdræt:

”I et samarbejde mellem fiskeslagterierne, som jo normalt bare smider fiskeblodet ud, og immunglobulin- og foderproducenterne formår vi jo at udnytte affaldsprodukter til at skabe en ny værdi, når proteinerne fra blodet via foderet kan bruges som antistoffer til behandling af bakterielle infektioner hos fiskene. Og det er jo i alle henseender positivt”, fortæller Peter Heegaard.

Fakta

Projekttitel

Immunglobulin til fiskeproduktion: Bekæmpelse af infektioner uden antibiotika. IMMFEED

Projektdeltagere

DTU Veterinærinstituttet, Aller Aqua A/S, Dansk Akvakultur, KU – Sund, UpFront Chromatography A/S

Projektperiode

Juli til 2014 til juni 2017

Bevilget beløb

4.527.773 kroner