Gartneriets produktionsplan ”styrer”

2014

Når vejret er godt, holder potteplanterne længere i haverne. Det går i perioder ud over gartneriernes salg, og derfor er det vigtigt at kunne planlægge planteproduktionen efter de ordrer man kan aftale. Kontrolleret klima- og lysstyring i væksthuse kan påvirke produktionstiden direkte. Det vil GartneriRådgivningen udnytte i udviklingen af et nyt koncept med planlægningssoftware, der kan inddrage temperatur og lys i produktionsplanen. Det giver mulighed for en målrettet klimastyring, der får planterne klar til tiden og dermed giver potentiale for en væsentlig reduktion af spildet.

Danske potteplanteavlere har nydt godt af planlægningssoftware som danske GARTPLAN, der blandt andet har hjulpet gartnerierne med at udnytte deres væksthusarealer bedst muligt i forhold til planternes trivsel. Udviklingen på markedet giver imidlertid behov for endnu større præcision:

”Traditionelt har planlægningsprogrammerne blandt andet kunnet sørge for, at planterne ikke stod i vejen for hinanden i væksthusene, men nu om dage er det i lige så høj grad afsætningen, der har betydning for produktionsplanlægningen. Hvis vejret er godt over lang tid, kan potteplanterne overleve længe i forbrugernes have, og så ser de ingen grund til at købe nye ind"." Derfor kan markedet i perioder være så dårligt, at gartnerierne er nødt til at smide mange planter ud"." Planter kan ikke gemmes. Det gælder i stedet om at ramme det tidspunkt, hvor ordrebogen er fuld, og hvor salget af planterne derfor er sikret”, fortæller Ole Bærenholdt-Jensen fra GartneriRådgivningen.

Nøjagtig styring af temperatur og lys

I et nyt projekt vil han i samarbejde med blandt andre NB-Data og Knud Jepsen A/S koble klimastyringen i væksthusene sammen med de planlægningsprogrammer, der hjælper gartnerne med at forudse udviklingen i produktionen:

”Hvis man har et kontrolleret klima, så har man også mulighed for at justere meget nøjagtigt på temperaturen i væksthusene. Klimaets indflydelse på produktionstiden gør, at gartnerierne har mulighed for at påvirke den direkte ved at skrue op eller ned for temperatur og lys. Og når man  kan påvirke planternes vækst i forhold til salgstidspunktet, har man i princippet mulighed for at undgå spild ved kun at dyrke det antal planter, der er brug for og salgsklar på rette dato”, siger Ole Bærenholdt-Jensen.

Nye hensyn i planlægningen

Udfordringen har indtil nu været, at man ikke har kendt den konkrete effekt af temperaturændringer eller tilskudslys, som derfor kun har været baseret på et skøn. At ramme rette dato, baseret på et skøn, er ikke let. Projektdeltagerne vil nu over en toårig periode demonstrere, hvordan plantemodeller, der beskriver forholdet mellem temperatur, lys og produktionstid, kan anvendes direkte i gartneriernes produktionsplanlægning. Sammenhængen kan beskrives efter en model, der vil blive bygget ind i det programmodul, som udvikles i projektet:

”Planlægger man at køre med en varme på 20 grader med en forventet produktionstid på 13 uger, vil programmet være indstillet til at sætte produktionstiden op til 15 uger, hvis temperaturen sænkes til 18 grader. Det er i princippet forholdsvis enkelt, men koblingen er ikke lavet tidligere, til praktisk anvendelse i gartneriets daglige styring. Resultatet er, at man i  produktionsstyringen fremover vil kunne følge udviklingen tættere, og inddrage muligheden for at skrue op og ned for temperaturen efter behov. I overgangsperioder er gartnerne ofte nødt  til at anbringe forskellige kulturer med forskellige temperaturkrav i samme hus, og her kan modulet også hjælpe med at finde et passende kompromis i klimastyringen”, fortæller Ole Bærenholdt-Jensen.

Mindre spild og mindre forbrug

Programmet vil også være i stand til at foreslå temperaturændringer eller tilskudslys, hvis gartneren konstaterer, at han er bagud i forhold til normtiden for en given plantekultur. Også før det er for sent:

”Ofte vil afvigelsen først komme til syne, når det er for sent at få planteholdet tilbage på sporet. Men med det nye programmodul, vil reguleringen kunne foregå løbende. Vi har foreløbig vurderet, at tilføjelsen til planlægningsprogrammerne vil kunne forhindre et spild svarende til 1 procent af den samlede produktion , fordi produktionen kan tilpasses bedre til ordrerne. Mindre spild giver også en direkte reduktion i ressourceforbruget, hvoraf specielt reduktion af forbruget af pesticider og gødning kan nævnes, og man vil desuden kunne spare energi, fordi kombinationen af lys og varme bliver optimeret”, fortæller Ole Bærenholdt-Jensen.

Fakta

Projekttitel

Gartneriets produktionsplan ”styrer” 

Projektdeltagere

GartneriRådgivningen A/S, Sogo Team ApS, NB-Data, Knud Jepsen A/S, Tropica Aquarium Plants A/S, Graff Kristensen A/S 

Projektperiode

Juli 2014 til juni 2016 

Bevilget beløb

1.044.500 kroner