Den selvstyrende ko. Udvikling af et koncept med selvbetjente kælvningsbokse

2014

Køer trives bedst i fællesskab, men under kælvning har de behov for isolation. I dag bliver for mange køer enten ikke flyttet til enkeltkælvningsbokse eller flyttet for sent, og det er farligt for både ko og kalv. Aarhus Universitet vil i samarbejde med Jyden Bur A/S udvikle selvbetjente kælvningsbokse, der udnytter koens naturlige tendens til selv at søge skjul.

Det er vanskeligt med sikkerhed at forudsige det nøjagtige tidspunkt for kælvning, og fysiske tegn på kælvning varierer meget mellem køer. Dansk lov foreskriver, at køer for fremtiden skal kælve i enkeltbokse, og det kræver en omfattende monitorering at flytte køerne i isolation i tide. I praksis bliver mange køer flyttet meget sent i kælvningsforløbet:

”Tidligere forskning ved Aarhus Universitet har vist, at en for sen flytning kan forlænge og forstyrre kælvningen, så risikoen for børbetændelse og andre produktionssygdomme øges. Kælvningsbesvær kan også føre til nedsat kalvevitalitet, og både tilsyn og behandling er omkostningstungt for landbruget”, siger Margit Bak Jensen fra Aarhus Universitet.

Hun står i spidsen for et nyt forskningsprojekt, der ved hjælp af selvbetjente kælvningsbokse skal gøre det muligt for de højdrægtige køer at bestemme, hvornår de har behov for at trække sig tilbage fra flokken:

”Det er koens naturlige adfærd at søge væk fra flokken. Hvis hun kan, så vil hun isolere sig forud for kælvningen. Vi har tidligere lavet undersøgelser, hvor køerne havde mulighed for at skjule sig bag en afskærmning, og i 80 procent af tilfældene søgte køerne skjul for at få ro til at kælve og tage sig af kalven i fred”, fortæller Margit Bak Jensen.

Hensyn til dyr og management

Hvis koen kan flytte sig selv, giver det både bedre dyrevelfærd og en arbejdstidsbesparelse. Udfordringen er at få lavet selvbetjente enkeltkælvningsbokse i tilknytning til de fællesarealer, som de højdrægtige køer færdes på i praksis:

”Vi skal finde ud af præcis, hvordan de her bokse skal indrettes for at imødekomme koens behov, og vi skal have udviklet en låge, der nemt kan betjenes af køerne én ad gangen, så andre ikke kan følge efter. Men vi er også nødt til at undersøge, hvornår køerne føler sig tilstrækkelig skjult fra omverdenen, samtidig med at landmændene stadig kan tilse dem. Vi skal have hensynet til dyr og management til at mødes”, siger Margit Bak Jensen.

Dyrevelfærd og produktion går hånd i hånd

Staldinventarfirmaet Jyden Bur A/S skal stå for den tekniske udvikling af kælvningskonceptet. Her regner man med at kunne markedsføre et attraktivt alternativ til de traditionelle kælvningsbokse i blandt andet Danmark, Sverige og Tyskland:

”På grund af en bedre sundhed kan konceptet reducere omkostninger i form af tabt mælkeydelse og dyrlægebehandling, og de raske køer har også en bedre fodereffektivitet. Det er både en fordel for landbrug og miljø, og på den måde går dyrevelfærd og gode produktionsforhold hånd i hånd. Det er første gang nogen foreslår at udnytte koens naturlige kælvningsadfærd på denne måde, så potentialet er stort, også med hensyn til markedsføring. Hvis vi giver koen de rigtige forudsætninger, så kan det her lade sig gøre”, siger Margit Bak Jensen.

Fakta

Projekttitel

Den selvstyrende ko. Udvikling af et koncept med selvbetjente kælvningsbokse

Projektdeltagere

Jyden Bur A/S, Aarhus Universitet

Projektperiode

Oktober 2014 til december 2017

Bevilget beløb

5.318.752 kroner