Danske foder- og fødevareingredienser – byggesten til en bedre verden

2014

Befolkningstilvækst, ressourceknaphed, klimabelastning og livsstilssygdomme. Udfordringerne nødvendiggør, at danske ingrediensvirksomheder, der leverer produkter til foder og fødevarer, nytænker alternative løsninger for at fastholde en dagsordenssættende position på et komplekst internationalt marked. Innovation kræver samarbejde på tværs af værdikæden, og det vil et nyt netværk af producenter og ingrediensvirksomheder nu sørge for.

Den danske ingrediensindustri er allerede i dag en veletableret spiller på den internationale scene. Men hvis ingrediensfirmaernes skal fastholde deres position og markedsandel og dermed også danske arbejdspladser, så er der behov for både udvikling og innovation.

Det mener Hanne Paludan, der er projektleder for et nyt netværk af producenter og distributører af danske foder- og fødevareingredienser:

”Man kan ikke revolutionere verden alene. Når det kommer til nytænkning i industrisammenhæng er det meget afgørende, at man bredest muligt og på tværs af værdikæden kan samarbejde om den fremtidige udvikling. Den tankegang ligger i høj grad bag dannelsen af det her netværk, hvor den tværfaglige vidensdeling giver os en omfattende indsigt i foder- og fødevareingrediensindustrien, der spænder helt fra produktionens første led til forbrugerfokus og udviklingen på markedet”, siger Hanne Paludan fra projektholderen DLG Amba.

Netværket favner bredt

Over en toårig periode vil projektdeltagerne i netværket arbejde for at understøtte og udvikle den danske ingrediensindustris globale styrkeposition på foder- og fødevareområdet. Styrken ligger først og fremmest i netværkets alsidige faglighed:

”Vi har tilknyttet ingrediensproducenten Chr. Hansen, der har stor international erfaring inden for både animalske og vegetabilske fødevareingredienser, og vi har forbindelser til produktion og forarbejdning af blandt andet kartofler til protein og stivelse. Vi skal have koblet de forskellige netværksmedlemmers indsigter sammen, så vi kan etablere den gensidige forståelse, der kan løfte industrien som helhed. Jeg synes vi favner meget bredt, og jo tættere vi kan samarbejde, desto flere muligheder vil opstå”, siger Hanne Paludan.

Milliardstigning på eksport

Projektet tager blandt andet afsæt i makrotendenser som ressourceknaphed og befolkningstilvækst. Det er tendenser med voldsomme konsekvenser i sigte, og derfor er det i høj grad fødevarevirksomhederne, der adresserer problemerne:

”Det er en global bekymring, at vi står over for store udfordringer i forhold til at brødføde verden med de ressourcer, vi hidtil har været opmærksomme på. Vi har brug for alternativer, der ikke klimabelaster som rødt kød og som stadig giver befolkninger kloden over adgang til livsvigtige næringsstoffer. Her kan netværket både bruges som en tænketank for virksomhederne, der spekulerer i nye løsninger, men også som et redskab til værditilvækst i de produkter, som allerede eksisterer og som har potentialet til en merværdi på markedet”, siger Hanne Paludan.

Hvis netværksprojektet indfrier målsætningen om at bevare deltagernes nuværende andel på verdensmarkedet, er forventningerne en årlig vækst på 5 procent.

Det svarer til en samlet eksportstigning på knap 7 milliarder kroner med en positiv beskæftigelseseffekt på ca. 2200 personer i Danmark over 5 år.

Fakta

Projekttitel

Danske foder- og fødevareingredienser – byggesten til en bedre verden 

Projektdeltagere

DLG Amba, Kartoffelmelscentralen Amba, Chr. Hansen A/S, Aller Aqua A/S 

Projektperiode

Juli 2014 til juni 2016 

Bevilget beløb

510.500 kroner