Bæredygtigt svinekød til det globale marked

2014

Der er allerede gjort meget for at optimere produktionen af dansk svinekød. Men det er nødvendigt at gøre endnu mere, hvis Danmark skal bevare sin konkurrenceevne. GlobalMeat er et projekt, der har udpeget tre områder, hvor det med nye teknologiske løsninger og koncepter vil være muligt at minimere miljøbelastningen og samtidig forøge værdien af produkterne på markedet.

Danske virksomheder bliver presset af udenlandske konkurrenter – ikke mindst pga. et relativt højt lønniveau i Danmark. Der er derfor behov for at få mest muligt ud af ressourcerne og for at være mest muligt effektive:

”Man har optimeret alle de steder, man umiddelbart kunne forestille sig, især i primærleddet, så de fleste lavthængende frugter er samlet ind. I GlobalMeat fokuserer vi på optimering af de senere led i værdikæden. Vi har valgt tre områder ud, hvor der er muligheder for at gøre det endnu bedre,” fortæller Lars Kristensen, teamleder på Teknologisk Institut og projektleder i det treårige projekt.

Mindre energiforbrug og mindre ressourcespild

Et af de områder, hvor parterne bag GlobalMeat tror på potentiale, er i forbindelse med nedkøling og efterkøling af fersk kød:

”På slagteriet, bliver kødet normalt nedkølet til 5-6 grader. Men mange kunder vil gerne have, at kødet er endnu koldere, når de modtager det. Derfor foregår der i dag en efterkøling af kødet i f.eks. lastbilen, som transporterer kødet til kunden. Dette kan man gøre meget mere miljøeffektivt med en central løsning på slagterierne, så udvikling af en ny generation af køleprocesser rummer for os at se et meget stort besparelsespotentiale,” forklarer Lars Kristensen og fortsætter med at forklare det andet område, som projektet fokuserer på:

”Når man forarbejder kød i Danmark, er man meget styret af fødevaresikkerheden. Det gør, at man ofte i fremstillingsprocessen overbehandler, når man opvarmerkødprodukter. Ved at optimere processen og undgå for høje temperaturer kan man spare energi, forbedre kvaliteten, men man kan også mindske svindet i kødet, som de høje temperaturer medfører.”

Superkøling kan åbne døren til fjerne eksportmarkeder

Det tredje mål i GlobalMeat er at udvikle et nyt koncept for eksport af fersk svinekød med maksimal holdbarhed:

”Slagterierne oplever nye eksportmuligheder til især det asiatiske marked. Men pga. den lange transportafstand og fersk køds begrænsede holdbarhed, er det primært frosset kød Danmark eksporterer. Indtjeningsmulighederne på fersk kød er dog væsentligt højere end på frosset kød og der er derfor behov for, at vi får udviklet teknologi til at forlænge holdbarheden uden at fryse kødet. Og her vil vi i projektet se på muligheden for superkøling, altså hvordan vi kan sænke temperaturen og opnå maksimal holdbarhed uden at fryse kødet. Her vil KU Food i projektets første to år gå i dybden med, hvad der sker i grænsen mellem frossent og fersk kød, og den viden vil vi bruge i den videre del af projektet ”, fortæller Lars Kristensen.

Projektet vil også forsøge at skabe overblik over hele værdikæden og se på, om der er andre steder med potentiale for endnu mere optimering og besparelser.

Fakta

Projekttitel

Bæredygtigt svinekød til det globale marked (GlobalMeat)

Projektdeltagere

Teknologisk Institut DMRI, DTU, KU-FOOD, Danish Crown, Tican Fresh Meat A/S, Tulip

Projektperiode

Januar 2014 til december 2016

Bevilget beløb

5.678.269 kroner