Udvikling af genomisk selektion til et svineavlssystem baseret på krydsning

2013

Ved at undersøge slagtesvinenes DNA, forskellige egenskaber og sociale adfærd vil et nyt projekt gøre det muligt at udarbejde strategier for udvælgelse af de bedste avlssvin, som bl.a. har et lavere foderforbrug. Det kan gøre svineproduktionen mere bæredygtig. Årsagen er, at CO2 -udledningen reduceres, fordi det er muligt at bruge en mindre mængde af næringsstofferne kvælstof (N) og fosfor (P) i svineproduktionen.

I det toårige projekt, som er tredje og sidste del af et femårigt projekt om anvendelse af genomisk selektion i svineavlen, skal Videncenter for Svineproduktion og Aarhus Universitet indsamle data om danske slagtesvin. Eksempelvis data om produktionsegenskaber, vækst, forbrug af foder og ikke mindst deres sociale adfærd.

Projektets målsætning er at effektivisere udvælgelsen af de bedste avlsdyr. Derudover skal projektet bidrage til løsninger på aktuelle udfordringer inden for miljø, dyresundhed og dyrevelfærd.

Reduceret CO2-udledning

Svineproduktionen i Danmark udgør ca. 20,9 mio. danske slagtesvin om året. Danske slagtesvin er en krydsning mellem tre racer; Landrace, Yorkshire og Duroc. Ved hjælp af genomisk selektion og indsamling af DNA-information vil projektet undersøge og opstille modeller for, hvordan vi får en mere bæredygtig svineavl:

”Vi skal helt præcist ud i svineproduktioner og indsamle data og observationer, som gør det muligt for os at skabe en genetisk fremgang for danske avlssvin. Vi indsamler blod- eller hårprøver til DNA-analyse fra grisene, og vi observerer også, hvor meget grisene spiser, hvor hurtigt de vokser og kødprocenten i hver slagtet gris”. fortæller Ingela Velander, projektchef i Videncenter for Svineproduktion og projektleder.

Sunde, velsmagende og sociale grise

Derudover vil projektet også undersøge, hvordan man kan avle orner uden ornelugt, samt observere god social interaktion, som fx kommer til udtryk ved færre halebid:

”Vores undersøgelser vil effektivisere avlssystemet for danske slagtesvin, men de har også potentiale til at optimere svinenes sundhed, velfærd samt kvalitet og smag, hvis disse egenskaber tages med ind i avlssystemet. I dag avler man ikke orner til slagtesvin, da forbrugerne ikke kan lide smagen. For at slippe af med ornelugt kastrerer man nu smågrisene, hvilke man på sigt ikke behøver, hvis vi avler på orner uden ornelugt. Det vil alt sammen på sigt give sundere, velsmagende og mere sociale grise,” slutter Ingela Velander.

Beregninger viser også, at dansk svineproduktion kan få et værdiløft og øge konkurrencekraften gennem bedre udvælgelse af avlsdyr. Det medvirker til en avlsfremgang på 50 %, hvilket svarer til 7 kr. pr. slagtesvin.

Fakta

Projekttitel

Udvikling af genomisk selektion til et svineavlssystem baseret på krydsning (del 3)

Projektdeltagere

Videncenter for Svineproduktion, Aarhus Universitet

Projektperiode

Juli 2013 til juni 2015

Bevilget beløb

7.322.076 kroner