Slagtemaskine til fisk

2013

I en ny slagtemaskine til fisk fra Kroma A/S er fisken drejet en kvart omgang. Ved at vende fisken, så den står sidelæns ved slagtningen i stedet for på langs, så kan man slagte dobbelt så mange fisk per minut. Den nye slagtemetode er også mere skånsom og udnytter alle fiskens dele, hvilket giver en energibesparelse på 80 % per fisk.

Et tysk firma har pt. monopol på høj-kapacitets slagtemaskiner til store fisk som fx laks. Disse monopoltilstande har betydet ringe udvikling og meget lidt nytænkning på området i mange år.

Et nyt projekt ved det danske firma Kroma A/S skal lave om på dette ved at skabe en konkurrencedygtig maskine med kapacitet på mellem 35 og 45 fisk i minuttet. Det svarer til en kapacitetsfordobling sammenlignet med de nuværende maskiner på markedet.

Bedre råvarekvalitet og håndtering af flere arter

Projektet sigter mod at udvikle en maskine, som gør slagtningen mere skånsom for fiskene, så de ikke beskadiges. Det vil øge råvarekvaliteten. Men det er også hensigten at sikre, at den nye slagtemaskine kan håndtere flere forskellige arter. Om det fortæller projektleder, Søren Smed, fra Kroma A/S:

”Det er et krav fra vores producenter i fx Norge, Chile, Skotland og USA, at fisken slagtes med prinsessesnit, som er branchens fagudtryk for, at fisken kører sidelæns ind, når den slagtes. På vores gamle maskiner blev fisken slagtet, hvor den lå på langs og hovedet forrest. Derfor har vi selvfølgelig en stor interesse i at udvikle en maskine med den slagteteknik. Derudover vil vi også gøre vores nye maskine lidt bedre end de eksisterende maskiner på markedet. Slagtemetoden, hvor man indfører fisken sidelæns, er langt mere skånsom ved fiskene. Det medfører, at vi faktisk kan optimere råvarekvaliteten, fordi færre fisk ødelægges ved slagtningen. En anden vigtig faktor, som vores nye maskine skal kunne håndtere, er variationen af arter, hvilket vil være til stor gavn for producenterne.”

Alle fiskens dele udnyttes

Den store forøgelse af kapacitet og bedre råvarekvalitet er selvfølgelig et stort økonomisk plus for fiskeindustrien. Men den nye slagtemaskine kan også nedsætte energiforbruget og dermed bidrage til øget bæredygtighed samt øge forbrugersikkerheden.

”Det er vores overbevisning, at man altid skal bruge så meget af en råvare, som man kan. Den nye slagtemaskine gør det muligt at tage fiskens indvolde og rogn ud maskinelt. Det betyder, at vi ikke behøver at suge fiskens indvolde ud med vakuum, som er meget dyrt og energikrævende, så det giver en energibesparelse oveni. Den nye slagtemetode kan faktisk også øge forbrugersikkerheden. I dag kigger man blot på fiskens udseende for at bedømme dens sundhedstilstand, men nu bliver det muligt at undersøge fiskens indvolde nærmere for sygdomme og dermed øges sporbarheden betydeligt.”

Søren Smed, projektleder.

I dag betragtes fiskens indvolde som et affaldsprodukt, som bruges til dyrefoder, men projektet vil undersøge, hvorvidt det er muligt at anvende fiskens indre organer som fx lever og hjerte til andre videreforædlede produkter.

Fakta

Projekttitel

Slagtemaskine til fisk

Projektdeltagere

Kroma A/S

Projektperiode

Januar 2013 til december 2014

Bevilget beløb

809.775 kroner