Selektive og skånsomme redskaber for fiskeri efter levende jomfruhummere

2013

Et hold forskere er, sammen med partnere fra erhvervet, ved at udvikle en ny effektiv, miljøvenlig og skånsom fiskemetode, som skal sikre, at der ikke kommer torsk med op sammen med jomfruhummerne, og at jomfruhummerne overlever fangst- og håndteringsprocessen. To fiskerbåde er sat i vandet for at undersøge, om den nye metode fungerer og er konkurrencedygtig.

I dag fanger de danske fiskere for mange torsk i forhold til deres kvoter, når de fanger jomfruhummere. Derfor må de sejle i havn, før de har fisket de jomfruhummere, de har mulighed for at fiske. Danmark går derfor glip af fangst af jomfruhummere, der ligger inden for kvoterne. Et hold forskere arbejder nu på at udvikle en ny og mere skånsom metode til fangst af jomfruhummere. Danmark har en stor bestand af jomfruhummere og en stor kvote at fiske fra. Og der er et stort marked for at afsætte dem, specielt som levende friskfanget delikatesse i Sydeuropa. Levende jomfruhummere indbringer som minimum fiskeren dobbelt så meget pr. kg. som ferske hummere på is. Det er derfor økonomisk interessant at lande og sælge levedygtige jomfruhummere.

Projektet "Selektive og skånsomme redskaber for fiskeri efter levende jomfruhummere" vil undersøge, om problemet for det første kan løses ved at udskifte de bundskovle, der i dag bruges til at føre det trawl, som "fejer" havbunden for jomfruhummere, og for det andet at fiske med langsommere hastighed. Det nye projekt skal undersøge, om det kan lade sig gøre at erstatte skovlene med en mere miljøvenlig udgave, såkaldte flydeskovle, som ikke berører havbunden, og om man kan udnytte torskens evne til at svømme hurtigere end jomfruhummer ved at fiske ved en langsommere hastighed. Hvis torsken dermed får en mulighed for at slippe væk, burde fiskerne undgå den uønskede bifangst af torsk. Om det fortæller projektleder og forsker ved DTU Aqua, Jane W. Behrens:

"I stedet for normale bundskovle, vil vi sammen med vores partnere udvikle nye miljøvenlige flydeskovle til jomfruhummerfiskeri. Vi har gode erfaringer med den type skovle fra tobis fiskeriet. Flydeskovle er skånsomme for havbunden og for de dyr, der lever der. Og vi ved fra andre projekter, at fiskerne kan spare en betydelig mængde brændstof, da den nye type skovl ikke er så tung at trække. Desuden designer vi et nyt trawl, som laves af lettere og stærkere materiale, hvilket vil give yderligere brændstofbesparelser. Vi har to fiskefartøjer på havet for at kunne opsamle viden og foretage sammenligninger."

Miljøvenlig flydeskovl

DTU Aqua har fra et andet GUDP-projekt erfaring med, at en ændring af materiale, størrelse og design på skovlene har en positiv betydning for brændstofforbruget. Brændstof er den største udgift i fiskeriet. Derfor vil projektet også undersøge, hvor lang tid jomfruhummerfiskerne vil være om at tjene investeringen i nye skovle og nye trawl hjem i forhold til de penge, de sparer på brændstof, deres mulighed for nu at udnytte kvoterne for jomfruhummerfiskeri og den langt højere pris.

Frisk jomfruhummer til Sydeuropa

Den nye skånsomme måde at fange jomfruhummere på betyder, at der sker færre skader på jomfruhummerne, og at de bliver mindre stressede. Projektet vil lave fysiologiske undersøgelser på jomfruhummere, for at finde ud af hvad deres tolerancetærskel er i forhold til varme, fugt og lys. Den viden bliver brugt til at udvikle bedre opbevaring og håndtering af jomfruhummere, både ombord på skibene under sorteringen, og i den videre transport af de levende jomfruhummere til Sydeuropa:

"Danmark har en forholdsvis stor andel af jomfruhummersalget. Den største konkurrent på markedet er Skotland, der flyver friske jomfruhummere til Sydeuropa. Ved at skabe mulighed for bedre overlevelse, og i længere tid, vil det muligt at lade jomfruhummerne indgå i den normale logistikkæde, som både vil være billigere og mere miljøvenlig, samt sikre maksimal pris ved afsætning."

Jane W. Behrens, projektleder og forsker ved DTU Aqua.

Fakta

Projekttitel

Selektive og skånsomme redskaber for fiskeri efter levende jomfruhummere

Projektdeltagere

DTU Aqua, AquaMind, Chris Fish, Frank Majken s281, Kim Sørensen s42, Danmarks Fiskeri Forening, Strandby Net, CATchFish, Seafood Supply, Infuser, STMI

Projektperiode

Januar 2013 til marts 2015

Bevilget beløb

6.693.477 kroner