Optimering af mekanisk ukrudtsbekæmpelse

2013

Med ny mekanisk ukrudtsbekæmpelse kan de danske økologer øge deres indtjening med op til 36 mio. kr. Konventionelt landbrug kan anvende kemiske ukrudtsmidler til at bekæmpe ukrudt i markerne, men det er ikke tilladt i økologi. Økologiske landmænd må bruge naturens egne mekanismer til at forebygge sygdomme, skadedyr og ukrudt på markerne. Men ny teknologi til mekanisk ukrudtsbekæmpelse og præcisionssåmaskine kan øge udbytterne og mindske problemet med ukrudt i de økologiske marker.

Det nye projekt – OptiMek – skal udvikle og demonstrere effektive mekaniske alternativer til den nuværende praksis for ukrudtsbekæmpelse:

”Det er der hårdt brug for i særligt økologisk planteavl, som sidste år oplevede væsentligt mere ukrudt end andre år. På den måde kan de få skovlen under ukrudtet og ikke lide et stort udbyttetab. Samtidig indsnævres mulighederne for at anvende kemiske ukrudtsmidler i visse mindre udbredte konventionelt dyrkede afgrøder af høj værdi,” siger projektleder, Kathrine H. Madsen fra Videncentret for Landbrug.

Målet er at øge udbyttet og dyrkningssikkerheden i økologiske markafgrøder med 5-10 % og sikre fortsat dansk produktion af udvalgte afgrøder fx, havefrø og fabriksroer.

Tættere på planterne med ny teknologi

Projektet skal udvikle og optimere mulighederne for at sikre en mere effektiv og skånsom ukrudtsbekæmpelse:

”OptiMek skal gennemføre en teknologiudvikling, så vi kan komme tættere på planterne. Det sker bl.a. ved, at vi udstyrer radrensere med en kamerafunktion, så vi kan se afgrøderne og med akkurat præcision fjerne ukrudtet uden at beskadige planten,” forklarer Katrine H. Madsen og tilføjer:

”Den nye teknologi vil også gøre det muligt at rense mellem planterne, og der skal også udvikles en præcisionssåmaskine, som med høj kapacitet kan så afgrøden i mønstre. Disse nye teknologier sikrer, planterne får de bedste vækstbetingelser – fx ved at ukrudtet ikke tager lyset og næringsstofferne.”

Effektiv ukrudtsbekæmpelse lokker flere til

For at udbrede kendskabet til nye effektive ukrudtsbekæmpelsesteknologier skal de demonstreres i fuldskala:

”Det er vigtigt at få udbredt kendskabet, fordi vi forventer, at den økonomiske effekt af projektet vil være øget indtjening hos de nuværende økologiske landmænd på mellem 18 og 36 mio. kr. pr. år. Og forhåbentligt kan det lokke flere fra konventionelt til økologiske landbrug, når de ser den økonomiske gevinst og dyrkningssikkerheden” siger Kathrine H. Madsen.

Også de øvrige projektdeltagere forventer at høste en økonomisk effekt. Kongskilde Industries A/S forventer en omsætning på ca. 50 mio. kr. årligt ved at udvikle præcisionssåmaskinen, og F. Poulsen Engineering ApS forventer at øge produktionen af ukrudtsrobotter med 25-50 % årligt. Dette forventes at gavne den danske teknologieksport.

Fakta

Projekttitel

Optimering af mekanisk ukrudtsbekæmpelse (OptiMek)

Projektdeltagere

Københavns Universitet ved Det Biovidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, Kongskilde Industries A/S, F. Poulsen Engineering ApS, Nordic Beet Research, Stenalt ved Dorte Mette Jensen, landmand Jesper Hansen, Videncentret for Landbrug

Projektperiode

August 2013 til december 2016

Bevilget beløb

6.879.401 kroner