Ny ”grøn” desinfektion til slagterikasser

2013

Det er store mængder kemikalier og vand, der i dag skal benyttes til at rense slagterikasser. Udviklingen af et nyt desinfektionsmodul kan sikre mere effektiv og miljøskånsom desinfektion ved hjælp af ultralyd og damp. Modulet betyder, at det ikke længere er nødvendigt at bruge kemikalier og vand til efterskylning, hvilket øger fødevaresikkerheden og produktkvaliteten.

Sker der ikke en effektiv og virkningsfuld rensning af slagterikasser, kan det have alvorlige konsekvenser for fødevaresikkerheden. Der kan nemlig sidde rester af mikroorganismer tilbage i kasserne – også kaldet resistente bakterier – som cirkulerer rundt i produktionen i løbet af én dag med risiko for krydssmitte. 

Et nyt projekt ser på en grøn løsning af udfordringen. Det er FORCE Technology, Skare Meat Packers og Hjortkær Maskinfabrik, der sammen vil udvikle en mere effektiv og samtidig ressourcebesparende og miljøskånsom desinfektionsmetode til fødevarebranchen.

Ultralyd og damp til desinfektion

Laboratorieresultater viser, at ultralyd-damp-desinfektion er langt mere effektiv end kemikalier som fx klor ved rensning af slagterikasser. Ultralyd-damp-metoden kan sikre drab af sygdomsfremkaldende mikroorganismer, fx Salmonella, Campylobacter og E. coli m.m.:

”Det har selvfølgelig stor betydning for forbrugernes fødevaresikkerhed, hvis desinfektion med ultralyd-damp-metoden kan blive et alternativ til kemisk rensning af slagterikasser. Men faktisk forventer vi også, at produkterne får en bedre holdbarhed. Det skyldes, at desinfektion med ultralyd-damp-systemet giver en forbedret hygiejne i produktionen,” forklarer Niels Krebs, som er projektleder og divisionschef i FORCE Technology.

Besparelse af ressourcer

I dag bruges en stor mængde rent drikkevand til efterskylning af slagterikasser når der bruges kemisk desinfektion. Det er ikke nødvendigt at efterskylle, hvis man bruger ultralyd-damp-desinfektion, og derfor giver den nye metode mulighed for en stor besparelse på vandforbruget:

”Det er uden tvivl godt for miljøet, hvis slagterierne kan reducere vandforbruget markant og derved reducere miljøbelastningen.” forklarer Niels Krebs og afslutter med at sige:

”Systemet er også mere effektivt og tidsbesparende. Den nuværende rensning med kemikalier har længere indvirkningstid, derefter skal kemikalierne skylles af, og det kræver et langt transportbånd. Ofte har slagterierne pladsmangel, så hvis vi kan lykkes med at lave en mindre og lige så effektiv maskine, er det også en væsentlig gevinst for det nye produkt, som har et stort eksportpotentiale.”

Fakta

Projekttitel

Ny ”grøn” desinfektion til slagterikasser

Projektdeltagere

FORCE Technology, Skare Meat Packers, Hjortkær Maskinpark

Projektperiode

Januar 2013 til juli 2014

Bevilget beløb

325.724 kroner