Nobilis juletræer – et bæredygtigt højværdiprodukt til eksport

2013

I Danmark er nordmannsgranjuletræer bedst kendt og også en stor eksportsucces. Et nyt projekt skal nu udvikle en anden og mindre kendt art, nemlig nobilisjuletræet til et bæredygtigt og værdifuldt juletræsprodukt til eksport. Nobilis juletræer har bedre holdbarhed, og tilmed kræver det mindre gødning og insektbekæmpelse til gavn for miljøet og producenternes økonomi.

Projektets mål er at sikre en øget indtjening, større bæredygtighed og fastholde den danske førerposition som Europas største eksportør af juletræer. Lykkes det, kan projektet bidrage med 1 million flere nobilis-juletræer om året, hvilket svarer til en årlig eksportindtægt på ca. 120 mio. kr.

Bæredygtige dyrkningsmetoder

Nobilis-juletræer dyrkes allerede herhjemme, men det danske klima er en udfordring for producenterne:

”Den danske vinter har forholdsvis varierende temperatur. Det medfører, at træerne begynder deres vækst, og når temperaturen falder igen, så dør knopperne – og derfor er det lige nu ret svært at få et flot og symmetrisk træ ud af det på grund af knopdød,” forklarer projektleder, Claus Jerram Christensen fra Danske Juletræer og tilføjer:

”Vi kan forbedre nobilis-juletræet både genetisk gennem et bedre plantemateriale og dyrkningsmæssigt. Derfor har vi allieret os med erfarne nobilisjuletræseksperter fra USA, som kan hjælpe os med at få optimeret vores plantemateriale, tilpasse gødningsmængden og sikre mere bæredygtige dyrkningsmetoder.”

Nobilisjuletræer bruges i dag mest til klippegrønt i Danmark, men i fx USA og Europa er nobilis særligt populære og efterspurgte, fordi det har meget bedre holdbarhed og ikke taber nålene så hurtigt:

”Den gode holdbarhed og kvalitet gør nobilisjuletræet til en oplagt eksportsucces. Det er særligt relevant til lande, der ligger længere væk end Europa, hvor rejsetiden er længere, og der er højere temperaturer. Men i dag produceres ikke tiltrækkeligt af god nok kvalitet til at efterkomme efterspørgslen. Det håber vi at kunne lave om med vores nye projekt sammen med rådgiverne fra USA,” siger Claus Jerram Christensen.

Færre fjender og mindre gødning

En anden væsentlig gevinst ved nobilisjuletræer er, at de er bedre for miljøet:

”Nobilis-juletræerne kan nøjes med væsentligt mindre gødning, hvilket er rigtigt godt for miljøet, da producenterne kan reducere udvaskningen. Derudover så har nobilisjuletræer ikke så mange insekt-”fjender”, så producenterne kan spare på både udgifterne til gødning og insektbekæmpelse. Det gør også nobilis-juletræer til et godt produkt for økologisk produktion,” afslutter Claus Jerram Christensen.

Fakta

Projekttitel

Nobilis juletræer – et bæredygtigt højværdiprodukt til eksport (NOBEURO)

Projektdeltagere

Danske Juletræer, HedeDanmark, Københavns Universitet, Oregon State University, North Carolina State University

Projektperiode

Oktober 2013 til september 2017

Bevilget beløb

3.430.219 kroner