Miljøeffektiv kvælstoffjernelse via slamhydrolyse i fiskeopdræt – wiN-wiN

2013

Et nyt projekt – wiN-wiN – kan udvikle en ny teknologi til at fjerne kvælstof fra fiskeopdræt, som både er til at betale og er miljøvenlig. Det handler om, at udnytte fiskeslam til at drive en proces med at fjerne kvælstof fra opdrættet. På den måde kan produktionen udvides, uden kvælstofudledningen øges.

Det er ifølge samarbejdspartnere bag wiN-wiN-projektet et ideelt set-up, når viden fra dansk forskning og den praktiske viden fra industrien kombineres. Dermed bliver det nemlig muligt at reducere udledningen af kvælstof fra fiskeopdræt på en miljø- og omkostningseffektiv måde i fremtiden.

Større ressourceeffektivitet

I dag kan det være en stor udfordring at udvide fiskeopdrætsanlæg, fordi mængden af kvælstof, det er tilladt at udlede, er en begrænsende faktor. Men bliver det muligt at øge produktionen, uden at kvælstofudledningen stiger, vil det være en eftertragtet løsning – ikke bare i Danmark, men i hele Europa. Om det fortæller sektionschef Per Bovbjerg Pedersen fra DTU Aqua:

”Noget af vores nyeste forskning fra DTU Aqua viser lovende resultater, hvor det tyder på det er muligt at anvende fiskeslam som energi- og kulstofkilde til at drive den såkaldte denitrifikationsproces. Altså en proces, hvor kvælstoffet på nitratform omdannes til frit kvælstof, som efterfølgende afgasser op i luften, så det ikke havner i miljøet. På den måde sparer man udgiften til at købe eksterne kvælstofkilder til at drive processen, fordi vi anvender en allerede eksisterende energikilde i form af fiskenes slam, men vi sparer også miljøet for en stor mængde kvælstof.”

Win-win-situation for virksomhed, producent og miljø

DTU Aqua skal i projektperioden frem til 2015 sammen med projektets øvrige partnere udvikle, optimere og teste teknologien, så den kan anvendes i praktisk opdræt herunder modstå forskellige forhold som fx temperaturforskellen fra den danske sommer til vinter:

”Det er meget vigtigt for os, at projektet udmønter sig i en teknologi, som fiskeopdrætterne har råd til, så det bliver udbredt. Det har jo selvfølgelig en kommerciel gevinst for fremstillingsvirksomheden, men det kommer også fiskeopdrætterne til gavn. Det skyldes, at vi håber på, at man ved brug af teknologien kan skabe vækst i akvakulturen uden øget miljøbelastning ved at fjerne op til 75 % af kvælstoffet. Det åbner op for at øge produktionen, fordi der ikke udledes mere kvælstof, selvom fiskeopdrætterne producerer flere fisk. Tilmed kan man forestille sig, at væksten kan omsættes til flere arbejdspladser – og det er jo godt for industrien og ikke mindst samfundet.”

 Per Bovbjerg Pedersen, sektionschef fra DTU Aqua.

Fakta

Projekttitel

Miljøeffektiv kvælstoffjernelse via slamhydrolyse i fiskeopdræt – wiN-wiN 

Projektdeltagere

Hornum Murer- og Entreprenør forretning A/S, DTU Aqua, Billund Aquakulturservice A/S, RK Plast A/S

Projektperiode

August 2013 til november 2015

Bevilget beløb

2.516.149 kroner