iCull – Optimeret udnyttelse af koens værdi før udsætning

2013

I Danmark er der ca. 3.700 besætninger med malkekvæg. Hvert år bliver 150.000-200.000 køer taget ud af produktionen, fordi de ikke yder mælk nok i forhold til udgifterne, eller fordi de er syge. Udviklingen af et nyt beslutningsstøtteværktøj skal hjælpe landmanden med at tage de rigtige dyr ud af produktionen på det helt rigtige tidspunkt.

Et nyt toårigt projekt går ud på at udvikle et IT-værktøj, som kan støtte landmanden, når han skal beslutte, hvilke køer han skal tage ud af produktionen, og hvornår han skal gøre det. Projektet er et samarbejde mellem Dianova, Københavns Universitet – SUND, DTU Veterinærinstituttet, DTU Compute og Videncenter for Landbrug – Kvæg:

”Der bliver tale om et sofistikeret program – udviklet som en smartphone-applikation eller computersoftware – som kan beregne den enkelte kos fremtidsværdi. Programmet giver landmanden mulighed for at udnytte koens værdi bedst muligt, inden han tager den ud af produktionen, ligesom han får mulighed for hele tiden at optimere sin bestand,” fortæller Mogens Madsen, administrerende direktør i Dianova og fortsætter:

”Det er svært økonomisk at være landmand i Danmark. Derfor er det vigtigt at træffe de rigtige beslutninger og bruge pengene rigtigt, og det skal det nye værktøj hjælpe til at optimere. Værktøjet gør det muligt at tale om den enkelte ko – og det kan fortælle landmanden, hvor meget han kan forbedre sin økonomi, og hvad det kræver.”

Målrettet besætninger med paratuberkulose-program

Værktøjet udvikles specifikt til besætninger, der har specielle programmer for at undgå sygdommen paratuberkulose. Paratuberkulose forårsager diarré hos kvæg og andre drøvtyggere, giver store tab i mælkeydelse og smitter mellem køerne:

”Det nye værktøj kan på baggrund af data i kvægbrugets database beregne, hvornår det er bedst at tage en ko med paratuberkulose ud af produktionen. Værktøjet fortæller landmanden, hvilken værdi en bestemt ko har i sin restlevetid, og hvad landmanden kan få ud af at gå ind i et bekæmpelsesprogram for paratuberkulose. På den måde kan landmanden træffe sine beslutninger på et oplyst grundlag,” forklarer Mogens Madsen og tilføjer:

”Med tilretning vil man dog også kunne bruge det til andre sygdomme. Vi laver en generisk model, som også kan bruges på andre sygdomsbekæmpelser.”

Mere mælk og mindre metan

Det nye værktøj vil gavne både dyrevelfærd og klima:

”Værktøjet kan hjælpe med at fjerne nogle af de køer, der er syge i en eller anden grad – og det er jo bedre dyrevelfærd at bekæmpe sygdomme. Derudover vil der også være en effekt for klimaet, fordi sunde besætninger alt andet lige vil have den mindste produktion af drivhusgasser pr. kg produceret mælk. Landmanden får med andre ord en mere effektiv produktion med lidt mere mælk og lidt mindre metan,” siger Mogens Madsen.

Fakta

Projekttitel

iCull – Optimeret udnyttelse af koens værdi før udsætning

Projektdeltagere

Dianova, Københavns Universitet SUND, DTU Veterinærinstituttet, DTU Compute, Videncenter for Landbrug – Kvæg

Projektperiode

November 2013 til oktober 2015

Bevilget beløb

5.574.182 kroner