Hurtigere og sikrere fødevareforarbejdning vha. ”kold” mikrobølgeteknologi – FOODWAVES

2013

FOODWAVES er et nyt projekt, som skal sikre videnskabeligt belæg for, hvordan mikrobølgeteknologien kan bruges i forarbejdning af fødevare uden der er tale om egentlig varmebehandling. Mikrobølgeenergien kan nedsætte procestid forlænge holdbarhed, forbedre fødevaresikkerheden og reducere madspild og klimabelastning.

Samarbejdsprojektet FOODWAVES mellem DanTech DK ApS, ISI FOOD Protection ApS og Københavns Universitet skal indledningsvis teste mikrobølgeteknologien på en bred vifte af fødevarer, fx kød-, og fiskeprodukter, som bliver industrielt pakket og videredistribueret.

Længere holdbarhed og bedre fødevaresikkerhed

Der er allerede nye observationer fra industriel praksis, der viser, at meget kortvarig kold behandling af fiskeriråvarer kan reducere den ellers langvarige procestid og give bedre holdbarhed, når det efterfølgende skal saltes, marineres og ryges.

Men det er projektets primære formål at forstå og dokumentere, hvad der reelt sker, når forskellige fødevarer behandles helt kortvarigt, dvs. uden at varme nævneværdigt op med mikrobølgeenergi.  Mikrobølger kender vi ellers mest fra opvarmning af mad i hjemmet, hvor der typisk bruges 2450 MHz, men det er en af projektets hypoteser, at 5800 MHz vil være mere effektivt til overfladebehandling:

”Der er stor forskel på fødevarers struktur og sammensætning. Derfor skal vi også undersøge påvirkningen fra kold mikrobølgeenergi, så vi kan differentiere behandlingen og blive klogere på mekanismerne bag den kortere procestid og forbedrede holdbarhed," forklarer projektleder Henrik Jeppesen fra DanTech DK ApS og tilføjer:

”Selv med ultrakort behandlingstid – ca. 10 -15 sekunder – sker der nogle forandringer, som ser ud til at fremme saltudligning og påvirke nogle af bakterierne. Så vores forventning er, at projektet kan hjælpe til at forbrugerne kan få fødevarer med færre bakterier og længere holdbarhed.”

Reduceret madspild og mindre klimabelastning

I dag sælges kun 80-85 % af de fødevareprodukter, der sættes på hylderne i danske supermarkeder. Resten ender i skraldespanden, hvilket vidner om et stort ressource- og madspild:

”Der er uden tvivl en meget stor udfordring i forhold til madspild i moderne fødevareproduktion. Vi håber, at udbredelsen af vores nye projekt FOODWAVES kan hjælpe med at reducere dette ved at forlænge holdbarheden,” fortæller Henrik Jeppesen og afslutter:

”Derudover kan virksomhederne også spare en masse ressourcer ved at levere fødevarer, der kan holde sig længere og ikke mindst nå ud på andre markeder med højere krav til længere holdbarhed. Det har derfor også en positiv indvirkning på miljø- og klimabelastningen, når madspildet reduceres i både detailhandlen og hos den enkelte forbruger.”

Projektet har stort eksportpotentiale og en videnskabeligt underbygget dokumentation er her afgørende for at igangsætte markedsføringen til udlandet.

Fakta

Projekttitel

Hurtigere og sikrere fødevareforarbejdning vha. ”kold” mikrobølgeteknologi - FOODWAVES

Projektdeltagere

DanTech DK ApS, ISI Food Protection ApS, Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet

Projektperiode

September 2013 til februar 2017

Bevilget beløb

6.560.099 kroner