Grøn vækst gennem innovativ næringsstofudnyttelse. Forbedret kvælstofudnyttelse og grøn energi

2013

Kunder, forskere og leverandører samarbejder om at tilbyde fiskeopdrættere et nøje tilpasset næringsrigt fiskefoder. Samarbejdet skal resultere i øget produktivitet og mindre miljøbelastning for fiskeopdrættere samt bidrage til grøn energi.

Kunder, forskere og leverandører samarbejder om at tilbyde fiskeopdrættere et nøje tilpasset næringsrigt fiskefoder. Samarbejdet skal resultere i øget produktivitet og mindre miljøbelastning for fiskeopdrættere samt bidrage til grøn energi.

Et nyt foderprotein udviklet specielt til nordeuropæiske fisk i opdræt skal sikre, at fiskene hurtigere får den rette slagtevægt, samtidig med at deres efterladenskaber i vandet mindskes. Det vil forbedre vandmiljøet betydeligt. Og det vil give biomasse, der kan benyttes til grøn energi.

I projektet "Grøn vækst gennem innovativ næringsstofudnyttelse. "Forbedret kvælstofudnyttelse og grøn energi" arbejder HAMLET PROTEIN A/S, BioMar A/S, Horsens Vand Energi A/S og Aarhus Universitet sammen om at udvikle et nyt foderprotein. Målet med det nye foderprotein er først og fremmest, at det skal være af så høj en kvalitet, at fisken optager over 90% af det som næring og for en mindre dels vedkommende, at det kan bruges til udvinding af grøn energi:

"Vi skal forfine vores produkt, så det passer perfekt til fiskenes behov for foder. Fiskene har ikke brug for ufordøjelige fyldstoffer, tværtimod har de brug foder af høj kvalitet", forklarer Katrine Hvid Ellegård, Vice President R&D, Hamlet Protein A/S, der er specialiseret i at værdiforædle soja til dyrefoderingredienser.

Fra skyggeboksning til innovation

Den underliggende dagsorden for projektet er bio-raffinering, det vil sige, at parterne arbejder sammen om at finde den mest optimale udnyttelse af biomassen gennem værdikæden. Proteinet skal bruges i fiskefoder. Hvor det er vigtigt, at fiskene får den rette protein i den mængde og i den form, de kan optage, så værdifuldt protein ikke ender som spildprodukt i vandet. Projektet arbejder også med at udnytte spildproduktet til udvinding af grøn energi:

"Det er vigtigt, at vi udnytter vores biomasse optimalt. Og at vi udnytter verdens ressourcer optimalt. Vi skal forarbejde en råvare og skabe værdifulde produkter og afsætte der, hvor det giver mest værdi. Derfor arbejder vi både med en foder- og en energidimension. Det sikrer, at vi får en mere helhedsorienteret løsning. Den viden, der oparbejdes i dette projekt, kan udnyttes i andre bæredygtige udviklingsprojekter", fortæller Katrine Hvid Ellegård og slutter:

"Og fordi vi arbejder sammen på en ny måde hele vejen fra forskning over producent til kunde, mener vi også, at der er øgede eksportmuligheder i det endelige foderprodukt. Før arbejdede vi mere hver for sig. Det tætte samarbejde, vi har nu, øger træfsikkerheden, for at vi hurtigere udvikler og leverer et bedre produkt. Man kan sige, at vi arbejder så tæt, at hvis projektet lykkes, så lykkes forretningen også."

Fakta

Projekttitel

Grøn vækst gennem innovativ næringsstofudnyttelse. Forbedret kvælstofudnyttelse og grøn energi 

Projektdeltagere

Hamlet Protein A/S, Horsens Vand Energi A/S, Aarhus Universitet, BIOMAR A/S 

Projektperiode

Januar 2013 til december 2016

Bevilget beløb

3.952.423 kroner