’Grøn Stevia’ – økologisk sødemiddel til fødevareprodukter

2013

Fødevareindustrien efterspørger naturlige sødemidler uden kalorier, der kan erstatte sukker og indgå i fremstillingen af sundere fødevarer. Et nyt projekt – ’Grøn Stevia’ – vil udvikle et dansk økologisk steviaprodukt – et nul-kalorie naturligt sødemiddel til økologiske fødevareprodukter. Det giver udsigt til en reducering af sukkerforbruget og forekomsten af diabetes og fedme i fremtiden.

I dag koster det samfundet ca. 14 mia. kr. om året at behandle danskere for diabetes og fedme. Det er et problem, som fødevareindustrien gerne vil og kan bidrage til at løse. Det kan fx udmønte sig gennem et større udbud af velsmagende fødevarer og drikkevarer uden højt indhold af sukker eller kunstige sødemidler – ikke mindst økologiske.

Udvikling af økologisk stevia i Danmark

Steviaplanter og udtræk heraf indeholder et stof der hedder steviol-glycosid og det søder 300 gange mere end sukker, men planten og vandige udtræk er i øjeblikket ikke godkendt som fødevare i EU. Det forventes dog, at steviaplanten kan blive godkendt indenfor en kort tidshorisont.

Steviaplanten (Stevia rebaudiana) kommer fra Sydamerika og har været brugt af indianerne i tusinder af år. Stevia-sødemidler bruges i dag især i Japan og USA, men i den senere tid har der vist sig stor interesse for dette sødemiddel verden over og ikke mindst i EU:

”Derfor er det vigtigt, at vi starter det fireårige ’Grøn Stevia’-projekt op allerede nu i 2013, så vi kan være på forkant og i en klar førerposition, når godkendelsen fra EU kommer. Markedet for økologiske og sunde fødevarer har været kraftigt stigende de senere år, og det ser også ud til, at efterspørgslen vil stige yderligere. Rent steviol-glycosid med E-nummer 960 oprenset kemisk ved ion-bytning er tilladt at bruge i konventionelle fødevarer og det bliver allerede brugt i stor stil. De økologiske producenter vil meget gerne have økologisk stevia til at søde deres produkter – ikke mindst de involverede samarbejdspartnere” fortæller projektleder, Kai Grevsen fra Aarhus Universitet og tilføjer:

”Men inden vi har et færdigt produkt, skal vi prøvedyrke en lang række sorter med forskellig genetisk baggrund og finde frem til dem med det bedste indhold, og den bedst egnede måde at dyrke dem økologisk i Danmark. Derefter følger en proces med at udvikle en avanceret teknik til at fremstille et rent klart pumpbart ’sirupsagtigt’ produkt fra steviaplanter, som er baseret på et vandigt ekstrakt og membranfiltrering.”

Resultaterne skal afprøves i en testproduktion i storskala, og endelig forventer man at kunne fremstille økologiske fødevarer som fx mælkeprodukter, marmelade og is sødet med økologisk steviol-glycosid fra økologisk dyrkede danske steviaplanter ved projektets afslutning i 2017.

’Grøn Stevia’ er godt for miljøet

Stevia er en ny afgrøde, som ikke tidligere har været dyrket kommercielt i Danmark – og der er en række miljømæssige fordele herved:

”Den økologiske steviaplante har totalt mindre behov for gødning fordi det kræver mindre areal at dyrke en tilsvarende søde-enhed end sukkeroer eller sukkerrør. Så hvis vi antager, at 30 % af økologisk sukker i fremtiden bliver erstattet af steviaprodukter, vil det være muligt at reducere næringsstofoverskuddet tilsvarende, da dyrkningsarealet bliver mindre,” fortæller Kai Grevsen og afslutter:

”Derudover kan vi begrænse CO2-udledningen, når vi dyrker stevia i Danmark fremfor udlandet – fx i Kina, hvor det meste kommer fra – fordi vi kan reducere brændstofforbruget til transport. Men vi kan faktisk også se frem til at reducere pesticidanvendelsen, fordi der jo ikke må bruges pesticider i økologisk produktion af stevia. Og økologiske planteavlere vil meget gerne introducere nye højværdiafgrøder, som de kan dyrke i Danmark på økologiske landbrugsbedrifter. Kommer vi først med det økologiske ’Grøn stevia’ produkt i EU vil der være en betydelig eksportmulighed."

Fakta

Projekttitel

Grøn Stevia – økologisk sødemiddel til fødevareprodukter

Projektdeltagere

Aarhus Universitet, Dairy Fruit A/S, DSS Silkeborg, Økologisk Landsforening, CEBI Invest Aps, Thise Mejeri Amba

Projektperiode

September 2013 til august 2017

Bevilget beløb

4.223.486 kroner