GREEN CHRISTMAS

2013

En mere miljøvenlig dansk juletræsproduktion skal brande Danmark som foregangsland for bæredygtige juletræer. Det skal ske ved at plante mikrokløver mellem juletræerne, samtidig med at mængden af ukrudtsmiddel sænkes.

Danskproducerede juletræer dækker i dag en tredjedel af det europæiske marked for juletræer af nordmannsgran og har en værdi på 1,5 mia. kr. Der er udsigt til vækst på markedet, og det vil være en stor konkurrencefordel for danske juletræer at kunne brande sig på miljøvenlig produktion.

Et nyt projekt ’Green Christmas’ mellem Aarhus og Københavns Universiteter og Danske Juletræer skal være med til at bane vejen for dansk bæredygtig juletræsproduktion.

Reduceret pesticidforbrug

Den lille plante mikrokløver kan undertrykke overlevende ukrudt i juletræsplantagerne, men den kan måske også udgøre et interessant fødegrundlag for honningbier og andre bestøvere:

”Hvis projektet lykkes, og juletræsdyrkerne tager ideen til sig, så kan det nye dyrkningssystem gøre det muligt at reducerebelastningen med ukrudtsmidler med op til 85 % samt mindske anvendelsen af kvælstofgødning med minimum 30 %,” siger Per Kudsk fra Aarhus Universitet og projektleder og tilføjer:

”Der er således flere fordele ved at anvende mikrokløver som ”ukrudtsbekæmper” i juletræsplantagerne. Vi forventer også, at det kan reducere kvælstofudvaskningen, som også vil være en miljømæssig gevinst.”

Endelig skal projektet ’Green Christmas’ dokumentere, om mikrokløveren har en positiv effekt på bier og dermed også honningproduktionen.

Økonomisk gevinst ved bæredygtig produktion

Juletræsproducenter vil også kunne høste en økonomisk fordel ved realiseringen af projektet:

”Kløverfrø er relativt billige i indkøb, og hvis producenterne ved at bruge mikrokløver kan reducere deres forbrug af ukrudtsmidler og kvælstofgødning, så kan de spare en del penge,” fastslår Per Kudsk.

På den lange bane kan juletræsproducenterne i Danmark vinde ved at blive internationalt anerkendte for vores bæredygtige produktion. Projektgruppen forventer, at det kan give danske juletræsproducenter fordele på eksportmarkedet.

Fakta

Projekttitel

GREEN CHRISTMAS

Projektdeltagere

Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Danske Juletræer

Projektperiode

April 2013 til marts 2017

Bevilget beløb

4.809.180 kroner