Gødningsværdi af fosfor i restprodukter

2013

Fosfor er et helt grundlæggende næringsstof for plantevækst. Men de råmaterialer hvorfra fosforgødning udvindes er også en begrænset ressource. Danmark har relativt meget fosfor i restprodukter som eksempelvis spildevandsslam, aske, struvit og husdyrgødninger. Problemet er, at vi ikke bruger fosforen optimalt. Det vil et nyt projekt med Aarhus Universitet i spidsen gerne gøre noget ved.

Aarhus Universitet og en række samarbejdspartnere vil i et nyt projekt undersøge, hvordan man kan genanvende fosfor fra restprodukter, og hvad der skal til for, at vi kan bruge restprodukterne bedre. Det overordnede formål er at reducere importen af fosfor til Danmark og undgå såvel over- som underforsyning af afgrøderne med fosfor:

”Danmark vil kunne reducere importen af fosfor i handelsgødning til en tredjedel af det nuværende niveau, ligesom landbrugets overskud af fosfor reduceres med 33 %. Så det kommer også både samfund og miljø til gavn, hvis vi erstatter fosfor i handelsgødning med fosfor fra de kilder, som vi allerede råder over i Danmark. Og på den helt lange bane kommer det også den globale fødevaresikkerhed til gode, fordi fosfor er en begrænset ressource, der ikke kan erstattes, ligesom det har en indirekte positiv effekt på klima og miljø, fordi behovet for brydning, oparbejdning og transport af fosfor til Danmark vil blive reduceret,” forklarer Gitte Rubæk, lektor ved Aarhus Universitet.

Projektet giver landmænd bedre rådgivning, større udvalg og færre udgifter

Projektets mål er at udvikle en metode til at bestemme fosfor-gødningsværdien i restprodukter som spildevandsslam, aske og struvit samt på forskellige fraktioner af husdyrgødninger:

”Vi prøver nu, om vi kan blive bedre til at se, hvad der sker, når man gøder med restprodukter, hvornår gødningen kommer planten til gavn – så vi kan  værdisætte fosforeti restproduktet korrekt. Hvis det bliver mere klart, hvad der virker hvor, bliver det muligt at træffe nogle mere fornuftige beslutninger,” forklarer Gitte Rubæk og uddyber:

”Vores projekt går kort fortalt ud på at udarbejde en standardiserbar analysepakke til at fastsætte fosfor-gødningsværdi og deklarationsvejledninger til producenter af restprodukter for at sikre, at afgrøderne får præcis den mængde fosfor, de har brug for. Vi vil gerne udvikle og demonstrere et beslutningssystem, som rådgiverne kan bruge til at rådgive landmænd. Et system, der gør det muligt for rådgiveren at sige, at hvis du har denne jord, dette sædskifte og så videre, så vil dette stof være bedst for din jord. På den måde kan landmanden træffe et mere sikkert valg end i dag – og med et bedre spektrum at vælge imellem, vil han også kunne spare penge ved at vælge et alternativt produkt til handelsgødning.”

Projektet vil ikke kun gavne landmand og miljø. Man forventer også, at producenter af restprodukter vil kunne sælge deres produkter til en højere pris, fordi det nu har dokumenteret værdi, og at der vil komme et marked for salg af analyser af fosfor-gødningsværdi.

Fakta

Projekttitel

Gødningsværdi af fosfor i restprodukter (GØDP)

Projektdeltagere

Aarhus Universitet, Eurofins, Norconsult, Dansk Standard, Videncentret for Landbrug, Aarhus Vand, Herning Vand, HedeDanmark

Projektperiode

Oktober 2013 til marts 2017

Bevilget beløb

9.996.825 kroner