Gødevanding – en udfordring i produktionen af økologiske fødevarer

2013

Der er en stigende national og international efterspørgsel på økologisk frugt og grøntsager. Et nyt projekt vil øge produktiviteten, mindske spildet og forbedre konkurrenceevnen i produktionen af økologiske fødevarer ved at identificere og udvikle flydende organisk gødning. Projektet kan være med til at gøre det mere rentabelt at blive økologisk landmand.

Lykkes det parterne bag projektet – FOOD og ENG ved Aarhus Universitet, Gartneriet Jørge og Jensen (jordbær), GreenFarm (økologiske gødninger), Økogaarden (tomater), Økologi haven (krydderurter) og Gartnerirådgivningen – at identificere og udvikle flydende organiske gødninger til økologisk gødevanding, er der potentiale for øget eksport og flere økologiske frugter og grønsager på hylderne.

Højere udbytte og kortere produktionstid

Ved at have økologer med i projektet bliver det lettere at teste de forskellige økologiske gødninger i praksis og derefter udbrede kendskabet til resultaterne:

”En af de vigtigste barrierer for at skifte til økologisk drift i væksthus, er at gødningen er altafgørende for et sikkert udbytte, og derfor tør mange ikke at skifte. Men hvis forbedrede flydende økologiske gødninger kan være en sikkerhed for, at udbyttet bliver godt nok, så kan flere måske lokkes over,” siger Karen Koefoed Petersen og tilføjer:

”Vi håber, at den flydende økologiske gødning vil resultere i et højere udbytte, fordi planternes gødningsbehov mere præcist tilgodeses, når vi får en bedre forståelse og viden om deres næringsstofsammensætning og -tilgængelighed. I produktionen af krydderurter kan forbedrede gødninger betyde  kortere produktionstid og dermed en bedre udnyttelse af den tilførte energi og en øget produktivitet. Vi starter med at teste det på persille, da det hurtigt bliver gult, hvis det mangler kvælstof, og når vi har nogle lovende kombinationer af gødning, går vi videre til tomater og jordbær.”

Udvikling af flydende økologisk gødevand

I dag er der ikke særlig mange flydende organiske gødninger til rådighed. Derfor skal projektet indledningsvist indsamle og undersøge eksisterende viden på området, for at beslutte hvordan man bedst sammensætter økologisk gødevand med et optimalt forhold mellem næringsstoffer og tilgængelighed:

”Vi starter sandsynligvis med en række forsøg uden planter, hvor vi undersøger gødningernes omsætning efter indarbejdning i jord, altså hvor hurtigt og hvor meget kvælstof der er tilgængeligt for planterne. Det er vigtigt, at vi følger omsætningen over tid, så vi ved hvornår kvælstoffet bliver frigivet  for at undgå ophobning eller udvaskning,” forklarer Karen Koefoed Petersen og afslutter:

”Når man anvender flydende gødning, så frigives kvælstoffet ofte hurtigere end fra faste gødninger, så det er tilgængeligt for planterne med det samme. Det er der en række fordele ved – for det første kan man gøde mere præcist, og for det andet er risikoen for udvaskning mindre.”

Fakta

Projekttitel

Gødevanding – en udfordring i produktionen af økologiske fødevarer

Projektdeltagere

Aarhus Universitet FOOD, Aarhus Universitet ENG, Gartneriet Jørge og Jensen, GreenFarm, Økogaarden, Økologi haven, Gartnerirådgivningen

Projektperiode

Oktober 2013 til september 2017

Bevilget beløb

5.998.799 kroner