Genomic selection for complex traits in barley and whaet breeding

2013

Et nyt projekt med Nordic Seed i spidsen skal undersøge, udvikle og implementere genomisk selektion som et værktøj i forædlingsprogrammer for byg og hvede. Det kan bl.a. give mere bæredygtige forædlingsprogrammer og positiv effekt på sorters udbytte, sygdomsresistens, næringsstofudnyttelse og produktkvalitet.

Genomisk selektion bruges normalt ikke i forædlingsprogrammer for byg og hvede. Metoden er langt mere udbredt i fx kvægavl, og idéen er da også opstået med inspiration herfra:

”Vi har set positive videnskabelige resultater - ikke mindst øget bæredygtighed – når man bruger genomisk selektion i bl.a. avlsprogrammer med kvægavl. Det fik os til at tænke, at samme metode også kunne bruges i forædlingsprogrammer for byg og hvede til at opnå mere bæredygtige sorter,” forklarer projektleder, Jahoor Ahmed fra Nordic Seed A/S

Genomisk selektion reducerer omkostninger

Det nye projekt, som løber over fire år, skal udvikle en model for genomisk selektion i forædlingsprogrammer for byg og hvede:

”Inden vi kan udvikle og implementere genomisk selektion, skal vi udvælge et stort antal sorter fra forædlingsprogrammet. Disse sorter skal derefter kategoriseres for sygdomsresistens, og agronomiske egenskaber som fx lejesæd og udbytte. De samme sorter undersøges også for deres genetiske egenskaber. Alle disse data bruger vi til at udvikle statistiske modeller for genomisk selektion, der kan bruges til at forudsige avlsværdien af hver enkelt sort,” forklarer Jahoor Ahmed og tilføjer:

”Når det er gjort, så har vi en god idé om, hvilke planter der indeholder de ønskede egenskaber, og for at teste vores laboratorieresultater, så går vi ud i marken og undersøger, hvorvidt det stemmer overens. Stemmer resultaterne overens, så betyder det, at indførelsen af genomisk selektion i byg- og hvedeforædlingsprogrammer kan sikre genetisk forbedring og mindske omkostningerne, da antallet af nødvendige forsøg reduceres væsentligt.”

Bedre sygdomsresistens, næringsstofudnyttelse og produktkvalitet

Det er ikke kun omkostninger og genetiske forbedringer, som den nye model for genomisk selektion i byg- og hvedeforædlingsprogrammer indvirker på:

”Vi forventer også, at genomisk selektion vil fordoble hastigheden af genetiske forbedringer i forædlingsprogrammet, hvilket vil have en positiv effekt på fx udbytte, sygdomsresistens, næringsstofudnyttelse og produktkvalitet,” forklarer Jahoor Ahmed og afslutter:

 ”Det vil ligeledes gavne landmanden økonomisk, men i særdeleshed også komme klima og miljø til stor gavn, fordi pesticid- og gødningsforbruget kan reduceres væsentligt.”

Fakta

Projekttitel

Genomic selection for complex traits in barley and whaet breeding

Projektdeltagere

Nordic Seed A/S, Aarhus Universitet QGC, University of Kassel

Projektperiode

Oktober 2013 til september 2017

Bevilget beløb

9.156.000 kroner