Funktionelt tilskudsfoder til effektive malkekøer

2013

Lykkes det forskere ved Aarhus Universitet at udvikle tilskudsfoder til malkekøer, som ikke giver komplikationer i koens vom, så er det en ’win win-situation’ for både dyresundhed, producenter og miljø. Resultatet vil nemlig være øget mælkeproduktion, sundere malkekøer og lavere kvælstofudledning per liter mælk. Og en øget indtjening.

Der ligger et stort uudnyttet potentiale i danske malkekøer. De kan rent genetisk producere mere mælk, end de gør i dag. Parterne bag et nyt projekt ’Funktionelt tilskudsfoder til effektive malkekøer’ tæller Aarhus Universitet, DLG, Videncentret for Landbrug, Kvægbrugets Forsøgscenter og BioMar. De vil sammen undersøge, hvordan potentialet kan forløses ved at udvikle et energirigt tilskudsfoder, som sikrer optimal udnyttelse af foderet, og som ikke giver koen problemer i vommen.

Inspiration fra fiskeindustrien

Det er med inspiration fra fiskeindustrien, at projekts deltagere vil undersøge betydningen af tilskudsfoderets fysiske struktur for køernes problemer med deres vomme:

”Tidligere forsøg har vist, at hvis tilskudsfoderet falder for hurtigt til bunden af køernes vom, så skaber det problemer med syrebelastningen, hvilket kan føre til skader på vomvæggen og reducere foderudnyttelsen. Men det medfører desværre også, at koen æder mindre og dermed producerer mindre mælk,” forklarer seniorforsker ved Aarhus Universitet, Peter Lund og tilføjer:

”Vi har set, at man i f.eks. fiskeindustrien bruger alternative fysiske former af fodermidler, som har en lavere vægtfylde og altså kan holde sig flydende længere tid. Hvis vi kan udvikle tilskudsfoder med lavere vægtfylde, der ikke falder hurtigt til bunds i køernes vom, er det måske muligt at sikre et sundt vommiljø selv ved høj andel af tilskudsfoder, fordi foderet ikke giver køerne irritationer på vomvæggen.”

Køerne lokkes med god smag

I besætninger med malkerobotter fodres der ofte med tilskudsfoder i malkerobotten i kombination med foder på foderbordet med en forholdsvis lav fordøjelighed for at lokke køerne ind i malkerobotten. Fodermidler med forskellige smagsvarianter vil blive afprøvet for at undersøge, hvordan man kan lokke malkekøerne ind i malkerobotten flere gange end i dag:

”Hvis vi kan få udviklet den rette fysiske form og smag af tilskudsfoderet, kan vi også bedre udarbejde nye fodringsstrategier med henblik på at sammensætte foderrationer med en højere andel af tilskudsfoder i foderet. Så kan vi måske lokke malkekøerne ind i malkerobotten, uden at vi behøver at gå på kompromis med foderet ude på foderbordet,” siger Peter Lund.

Det vil sige, at jo mere energirigt foder, som køerne kan lokkes til at æde, uden at det skaber problemer i vommen, desto mere energi får køerne, så de giver mere mælk. Det giver således en øget produktion, men er samtidig også med til at reducere udskillelsen af kvælstof per kilo mælk, fordi koen er mere effektiv.

Beregninger viser, at en implementering på 30 % af bedrifterne i Danmark vil give en årlig gevinst på ca. 32 mio. kr. pr. år. Det skal dog først afprøves under kontrollerede forhold på AU Foulum og Kvægbrugets Forsøgscenter og derefter undersøges, hvordan det virker ude i praksis.

Fakta

Projekttitel

Funktionelt tilskudsfoder til effektive malkekøer

Projektdeltagere

Aarhus Universitet, DLG, Videncentret for Landbrug – Kvæg, BioMar

Projektperiode

Januar 2013 til december 2016

Bevilget beløb

7.001.640 kroner