Fuldautomatisk, særlig skånsom ophængning af levende kyllinger i slagteri

2013

En ny metode til bedøvelse og ophængning af kyllinger vil give dem en langt mere skånsom sidste rejse på slagterierne. Den nye metode vil også forbedre arbejdsmiljøet markant i et af de mest belastede arbejdsområder på slagterier.

En kyllings sidste rejse på et slagteri kan være en stresset oplevelse, hvor en slagterimedarbejder hænger den på bøjle, før den bliver ført til bedøvelse. Det vil et nyt projekt: ’Fuldautomatisk, særlig skånsom ophængning af levende kyllinger i slagteri ’ nu ændre på. Projektet arbejder nemlig på at udvikle en ny fuldt automatiseret proces, der består af en mere miljøvenlig bedøvelse af kyllingen, før den hænges på slagteribøjlen, og en automatiseret ophængning, der samtidig sikrer en forbedring af slagteriarbejderens arbejdsmiljø:

”Dette projekt er i første omgang rettet mod kyllingeslagterier i højtudviklede lande, som sætter dyrevelfærd og arbejdsmiljø højt,” forklarer Uffe Thrane fra LINCO Food Systems, der producerer komplette slagterier.

Der er fire kyllingeslagterier i Danmark, og ca. 3-400 store slagterier i Europa, og alle steder er ophængningen af levende kyllinger et krævende arbejde der foregår manuelt under ofte mørke og støvede forhold.

Bedre dyrevelfærd

I dag foregår slagteprocessen ved, at de levende kyllinger kommer ind i et ophængningsrum i kasser. For at ikke at stresse kyllingerne unødigt foregår processen i mørke - alligevel kan enkelte af dem blive skadet under ophængningen inden de bedøves. Kyllingerne føres til et strømførende bassin, hvor de får hovedet under vand og dermed bedøves inden slagtning:

”Det er det sidste område, der ikke er automatiseret. Vi har arbejdet på at automatisere dette område de sidste 20 år. Nu er vi ved at teste en løsning, der betyder, at kyllingen er bedøvet, inden den kommer ind til ophængning. Kyllingerne bliver bedøvet, allerede mens de sidder i transportkassen, og vi arbejder på at automatisere ophængningen, så den er skånsom for kyllingerne - slagteriarbejderne skånes for en fysisk krævende opgave,” forklarer Uffe Thrane.

CO2 og mørke bedøver kyllingerne

I det nye projekt skal kyllingerne føres ind i slagteriet gennem nye transportkasser. Transportkasserne er designet, så de udnytter lastbilen bedre, og dermed spares en del kørsel. For at berolige kyllingerne frem til bedøvelse foregår denne del af processen stadig i mørke. Kasserne føres ind i en ’bedøver’ med en stadigt stigende koncentration af CO2.

I overensstemmelse med EU direktiv 1099/2009 er kyllingerne faldet i søvn når koncentrationen nærmer sig 40 %. Fra kontrolrummet kan medarbejderne følge dyrenes tilstand via video. I sovende tilstand føres den sovende kylling ind i en stadigt højere koncentration af CO2 som betyder, at dyret bliver bevidstløst. Når kyllingen således er helt bedøvet, tages den ud af kassen og hænges automatisk op på slagtebøjlen. Kyllingen føler ikke smerte og ubehag og da kyllingen er bevidstløs kan processen foregå i fuld belysning.

Mindre belastende arbejdsmiljø

For slagterimedarbejderne betyder det, at de med den nye metode kan arbejde i lys, hvor de i dag arbejder i mørke, og at de ikke manuelt skal løfte kyllingerne, som de skal ved de gængse metoder. Luftkvaliteten i ophængningsområdet bliver også markant forbedret, da kyllingerne nu er bedøvet, når de hænges op. Ved de nuværende metoder er de ikke bedøvet og bakser derfor med vingerne, hvilket hvirvler støv, fjer og møg op.

Samarbejdspartnere

”Vi har fået idéen og har fundet samarbejdspartnere til at løse problemet med at få kyllingerne hængt op. Ophængningen er det sted, der er sværest at få folk til at arbejde. Den her type job er der ikke mange, der ønsker at varetage. Vi er klar over, at vi er nødt til at gøre noget for at bevare industrien og bevare arbejdspladserne i Danmark. Vi har i dag et rigtig godt udviklingssamarbejde IH Food, DMRI og Lantmännen Danpo indenfor en række områder. Lantmännen Danpo har altid været meget progressiv og visionær i sin konstante søgen efter løsninger for et bedre arbejdsmiljø og en ordentlig behandling af slagtekyllingerne.” forklarer Uffe Thrane.

Fakta

Projekttitel

Fuldautomatisk, særlig skånsom ophængning af levende kyllinger i slagteri

Projektdeltagere

Linco Food Systems A/S, Lantmännen Danpo A/S, IHFood A/S, DMRI

Projektperiode

Januar 2013 til december 2015

Bevilget beløb

4.553.000 kroner