Fra økologiske rodfrugtsrester til højværdi-specialprodukter

2013

I dag bliver mange rodfrugter frasorteret i produktions- og forarbejdningsfasen – ikke pga. dårlig kvalitet, men kun grundet deres størrelse. Det efterlader et stort spild af gode danske højkvalitetsprodukter. Ardo A/S og Aarhus Universitet vil i et nyt projekt anvende disse økologiske rodfrugtsrester til nye produkter, fx økologisk babymad og supper.

Allerede for to år siden valgte producenten af dybfrosne grøntsager, Ardo A/S, at satse på økologisk rodfrugtsproduktion i Danmark. Virksomheden kunne anvende deres nuværende ingrediensanlæg for at optimere forarbejdningsprocessen og skabe gode kvalitetsprodukter af danske råvarer:

”Til at starte med blev de frasorterede restprodukter sendt til genanvendelse på et biogasanlæg. Det, syntes vi på daværende tidspunkt, var en smuk tanke, men vi gerne ville vækste på området økologiske rodfrugter. Derfor så vi nærmere på forarbejdningsprocessen og fandt ud af, at vi reelt smed virkelig fine råvarer ud, som sagtens kunne genbruges til andre produkter,” fortæller Carsten Aalund, adm. direktør i Ardo A/S.

Større ressourceeffektivitet – en ’win-win-situation’

Ardo A/S har indledt samarbejde med Aarhus Universitet, som skal bidrage til projektet med deres viden om rodfrugter og analyser, så nye produkter, fx økologisk babymad, opfylder alle gældende kvalitetskrav om smag, vitamin- og næringsindhold:

”Vi ser det som en ’win-win-situation’, fordi GUDP-midlerne gør det muligt for os at indgå i et udviklingssamarbejde med Aarhus Universitet. For det første kan vi bedre udnytte en større andel af gode økologiske danske rodfrugter til udviklingen af nye produkter og dermed mindske spildet ved at producere mere for mindre,” siger Carsten Aalund og fortsætter:

”Derudover giver det selvfølgelig vores virksomhed et økonomisk gevinst og værdi i konkurrencen med udenlandske virksomheder, men forbrugerne får også gavn af projektet, hvis vi lykkes med at producere nye kvalitetsprodukter som fx økologisk babymad og supper af gode restprodukter.”

Fødevaresikkerhed og reduceret miljøpåvirkning

Der stilles høje standardkrav til særligt økologisk babymad – bl.a. til fødevaresikkerheden:

”Det er essentielt for os, at fødevaresikkerheden er i orden. Derfor spiller vores ingrediensanlæg en central rolle sammen med vidensarbejdet og analyser fra Aarhus Universitet, når vi skal udvikle og teste de nye restprodukter til babymad af økologiske rodfrugter for smag, vitaminer og holdbarhed,” siger Carsten Aalund og slutter:

”Vi håber selvfølgelig, at projektet bidrager til vækst, men det er ligeså vigtigt for os, at konkurrencefordelen går hånd i hånd med en reduktion af vores miljøpåvirkning, så vi fremmer en miljøvenlig fødevareproduktion.”

Fakta

Projekttitel

Fra økologiske rodfrugtsrester til højværdi-specialprodukter (babymad, diætkost, sportskost m.fl.)

Projektdeltagere

Ardo A/S og Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer

Projektperiode

Juli 2013 til juni 2016

Bevilget beløb

1.574.550 kroner