Foderspildsmonitor: Rådgivningskoncept til reduktion af foderspild hos slagtesvin

2013

Svineproducenter oplever et stort foderspild, men ved hjælp af et nyt rådgivningskoncept bliver det muligt at forbedre foderudnyttelsen og derved mindske foderspildet. Det vinder både svineproducenterne, miljøet og klimaet på. Og det forventes, at der kan spares en mia. kr. om året.

Fra projektets start i september 2013 skal AgroTech, Eurofins Steins Laboratorier og Videncenter for Svineproduktion udvikle et nyt rådgivningskoncept til reduktion af foderspild hos slagtesvin:

”Kort fortalt består rådgivningskonceptet af tre dele. Først kan svineproducenterne få analyseret, hvor stor en andel af svinefoderet, som genfindes i gyllekanalen uden at være optaget eller udnyttet af svinene. Det kan altså bestemme foderspildet og ufordøjet foder. Derefter kan svineproducenterne få rådgivning til, hvordan de kan imødekomme deres individuelle behov af lokale svinekonsulenter, og endelig kan de få en efterfølgende effektmåling,” forklarer R&D Specialist, Bo Eskerod Madsen fra AgroTech.

Teknologi og rådgivning hjælper til større foderudnyttelse

Det gode ved rådgivningskonceptet er, at det er direkte anvendeligt for producenterne. Når Eurofins Steins Laboratorier har bestemt andelen af foderspildet og ufordøjet foder, kan producenten med vejledning fra svinekonsulenterne begynde at mindske årsagerne til foderspildet:

”Indtil nu har vi blot kunnet måle foderudnyttelse på forsøgsbasis, og det har været en forholdsvis omstændelig procedure. Vi håber nu på, at det nye rådgivningskoncept viser sig effektivt, så det bliver udbredt, og flere producenter får glæde af det,” siger Bo Eskerod Madsen og tilføjer:

”Det kan fx være, at udformningen af fodertruget skal ændres, at der skal anvendes større foderpartikler, eller at dyrene har for meget diarré. Så igangsættes en indsats for at identificere, hvad det helt præcis skyldes. Nogle gange bliver vi nødt at afprøve alle muligheder, før vi finder frem til årsagen.”

Miljø- og klimaeffekt og økonomisk gevinst

Processen synes umiddelbart at være en udgift for producenten, men da der er store mængder foder at spare, så falder regnestykket positivt ud i længden – både for producenten, miljø og klima:

”Når producenterne opnår en større foderudnyttelse, får de også en økonomisk gevinst. Branchen  estimerer  et samlet besparelsespotentiale på 500.000 ton foder om året, og det svarer til ca. en mia. kr., en besparelse, som dette projekt kan medvirke til at realisere” siger Bo Eskerod Madsen og afslutter:

”Vi opnår således, at økonomi og miljø går hånd i hånd, fordi producenterne kan fodre mere klimaeffektivt. Ved større foderudnyttelse kan de bruge mindre foder og stadig få samme udbytte til stor gavn for klima og miljø.”

Endeligt håber projektets parter, at resultaterne er så gode, at de kan bibeholde og måske endda etablere nye arbejdspladser i industrien.

Fakta

Projekttitel

Foderspildsmonitor: Rådgivningskoncept til reduktion af foderspild hos slagtesvin

Projektdeltagere

AgroTech, Eurofins Steins Laboratorier, Videncenter for Svineproduktion

Projektperiode

September 2013 til december 2015

Bevilget beløb

3.807.610 kroner