COWTrack

2013

En sund ko spiser og hviler i samme rytme hver dag. En ko, der er ved at blive syg, spiser mindre, end den plejer. Og med et nyt overvågningssystem får landmænd mulighed for at holde øje med hver enkelt kos spisevaner og dermed opdage sygdom i god tid. Køernes sundhed har indflydelse på både produktionen og miljøbelastningen.

Et nyt projekt, COWTrack, er i gang med at udvikle et overvågningssystem, som kan hjælpe landmænd med at holde bedre øje med deres køers sundhedstilstand. Det betyder, at landmænd kan gribe tidligere ind, hvis køerne er syge. Bliver projektet en succes, vil det nedbringe forbruget af antibiotika i landbruget og reducere udledningen af CO2:

"Projektet COWTrack tager afsæt i koens normale adfærd. Vi bruger koens foderoptagelse til at vurdere, om koen har det godt. En almindelig sund ko er meget effektiv i sit livsmønster, enten ligger den og hviler, eller også står den ved foderbordet for at spise. Hvis koen er ved at blive syg, spiser den mindre, end den plejer", forklarer Keld A. Christensen fra Lyngsoe Systems A/S.

Koen får en sender på, og så registrerer en antenne ved foderbordet, hvor længe den står der. Det er første gang, man arbejder med køers foderoptagelse på denne måde. Koen mærker ingenting. Det udstyr, den får på, er lavet, så det ikke skader dyret på nogen måde:

"Koens normale adfærd kortlægges via en algoritme, så hver ko har sin egen graf. Hvis køerne afviger fra deres normale mønster, sender systemet en alarm til landmanden. Alarmen advarer landmanden om, at koen sandsynligvis er ved at blive syg, og landmanden kan så handle på det i god tid, så koen hurtigt bliver rask og produktiv igen. Det vil selvfølgelig øge dyrevelfærden, men også nedsætte forbruget af antibiotika og øge produktiviteten i landbruget. Det vil også mindske CO2-udledningen, at køerne er mindre syge, fordi de syge køer stadig udleder CO2, men de bidrager ikke fuldt ud til produktionen", fortæller Keld A. Christensen fra Lyngsoe Systems A/S.

Tre parter med hver sin rolle

Tre parter er gået sammen i COWTrack:

"GS1 er et globalt standardiseringsfirma, der holder os på rette vej i projektet. De løsninger, vi finder, skal overholde internationale standarder, følge EU's regulativer og være fremtidssikrede. GS1's opgave er at sørge for, at vi holder os inden for rammerne for standardisering. Institut for Husdyrsvidenskab ved Aarhus Universitet er eksperter på husdyr og adfærd. De bidrager med den viden, som skal lægges ind i teknikken. Og endelig skal vi sørge for at levere den rigtige teknologi, hardware og software til projektet", forklarer Keld A. Christensen.

Fakta

Projekttitel

COWTrack

Projektdeltagere

Institut for Husdyrsvidenskab, GS1, Lyngsoe Systems A/S

Projektperiode

April 2013 til marts 2016

Bevilget beløb

9.536.848 kroner