BioPunkt – Biologisk luftrensning til stalde med punktudsugning

2013

I dag bruges mange ressourcer på at rense luften fra svinestalde inden udledning til omgivelserne. Det kan gøres mere ressourceeffektivt – et nyt projekt, BioPunkt ,vil udvikle en ny teknologi, hvor kun den allermest forurenede luft renses gennem punktudsugning – til gavn for både svineproducentens økonomi og miljøet.

BioPunkt er baseret på et koncept, hvor den største andel af forureningen fra stalden bliver opsamlet i punktudsugning, der er placeret under spaltegulvet. På den måde er det ikke alt luft, der skal renses inden udledning, men kun den allermest forurenede:

”Hovedformålet med projektet er at gøre luftrensningen til en realistisk mulighed for svineproducenterne. I dag er luftrensningen og ventilationen meget energikrævende, fordi alt luften bliver renset før udledning til omgivelserne. Det er dyrt for den enkelte svineproducent,” siger projektleder, Anders Feilberg fra Aarhus Universitet og tilføjer:

”Det behøver dog ikke at være så dyrt. For kan vi lykkes med at udvikle en teknologi, hvor vi kan styre at få indfanget den mest forurenede luft, så bliver det langt mere ressourceeffektivt. Det skyldes primært rensning af en mindre luftmængde, hvilket reducerer anlægsstørrelse, luftkanaler og energiforbrug væsentligt. Dette betyder, at det er en teknologi med lave omkostninger, som svineproducenterne har råd til at investere i, og derved bliver udbredelsen langt større.”

Den nye biologiske luftrensningsteknologi skal forholdsvis hurtigt ud og testes i fuld skala, da én af partnerne i projektet skal bygge ny stald, hvor det integreres.

Reduceret ammoniakudledning og færre lugtgener

Miljøet og omgivelserne kan også få gavn af det nye projekt ved reduceret ammoniakudledning og færre lugtgener:

”Med en reduceret udledning af ammoniak vil teknologien gavne miljøet, især for svineproduktion beliggende i nærheden af følsomme naturområder. Det kan faktisk også give svineproducenten en økonomisk fordel, da det kan give tilladelse til flere dyr på sigt, hvis det er muligt at producere mere uden større miljøbelastning. Endelig kan også naboerne til svinestalden se frem til færre lugtgener,” forklarer Anders Feilberg.

BioPunkt har stort eksportpotentiale, men en fortsat udvikling af husdyrproduktionen med lavest mulige miljøpåvirkning forudsætter, at nye effektive og økonomisk realistiske teknologier udvikles, testes og ikke mindst tages i brug. Samarbejdet i det nye projekt – BioPunkt – mellem Aarhus Universitet, Skov A/S, Teknologisk Institut og Videncenter for Svineproduktion skal styrke Danmarks position indenfor miljøteknologier til landbrug.

Fakta

Projekttitel

BioPunkt – Biologisk luftrensning til stalde med punktudsugning

Projektdeltagere

Aarhus Universitet, Skov A/S, Teknologisk Institut, Videncenter for Svineproduktion

Projektperiode

September 2013 til marts 2016

Bevilget beløb

4.545.048 kroner