Bæredygtigt, effektivt, præcist doserings- og vejeanlæg til sarte, våde og klæbrige fødevarer

2013

Fødevareindustrien har store problemer med både undervægt og overvægt ved håndtering og behandling af klæbrige fødevarer, som medfører et stort ressourcespild. Gennem forretningsorienteret nytænkning og brugerdreven innovation er det nu muligt præcist at veje og dosere klæbrige fødevarer til stort set alt emballage.

Det nye projekt skal udvikle og designe et unikt vejning- og doseringsanlæg, som kan håndtere mange forskellige typer af klæbrige fødevarer – alt lige fra fersk kød, fisk og lakrids – og har en vægtnøjagtighed på +/- 0,4 %. Det sikrer et nøjagtigt indhold, og dermed undgås spild eller tab ved overvægt i emballagen.

Mindre ressourcespild – stor konkurrencefordel Problemet med upræcis dosering af klæbrige fødevarer har længe kaldt på en løsning – og det ser ud til, at det nu er lykkedes at finde frem til den rigtige maskinelle metode:

”Det hyppigste problem med vejning og dosering af klæbrige fødevarer er, at de ofte hænger fast i maskinens produktzone, og så kommer hele den afmålte dosering ikke med i emballagen. Det giver upræcise vægtforhold, så producenterne ofte er nødsaget til at overdosere for at være sikker på, at vægten påtrykt emballagen er korrekt,” forklarer projektleder, Palle Marcuslund fra Seval A/S og tilføjer:

”Mange steder stoler man i dag ikke på maskinernes nøjagtighed og har valgt at hånddosere, som jo selvfølgelig er godt for arbejdskraften, men bestemt ikke for konkurrenceevnen. Den nye maskine kan altså give et væsentlig boost til konkurrencefordelen for producenterne, fordi både detailhandlen og forbrugerne kan stole på, at den påtrykte vægt på emballagen stemmer overens med faktiske indhold.”

Men inden projektet kan testes i fuldskala, skal der laves en række test på miniatureudgaver af anlægget, hvor man kan justere den mekaniske opbygning.

Nemmere rengøring øger fødevaresikkerheden

Det nye anlæg bliver bygget med hygiejne for øje, så det bliver nemt at rengøre den efter gældende standarder:

”Rengøring af sådanne maskiner foregår typisk sådan i dag, at de bliver spulet med håndkraft, og så er det op til en menneskelig vurdering af, hvorvidt maskinen er ren nok. Det, syntes vi, kunne gøres bedre og mere effektivt, så én af parterne i projektet – Ken Hygiene Systems A/S – er med til at opbygge maskinen, så den er opbygget optimalt i forhold til rengøring, og der ikke er lommer, hvor bakterier kan gemme sig,” fortæller Palle Marcuslund og tilføjer:

”Det giver selvfølgelig en langt større fødevaresikkerhed, som kommer forbrugerne til gode, men også producenterne, når de kan dokumentere, at rengøringen er i orden. Desuden er den nye rengøringsmetode med til at gøre maskinen langt mere fleksibel i forhold til skift mellem fødevareprodukter, fx pakningen af syltede rodfrugter og fersk kød.”

Fakta

Projekttitel

Bæredygtigt, effektivt, præcist doserings- og vejeanlæg til sarte, våde og klæbrige fødevarer

Projektdeltagere

Seval A/S, Ken Hygiene Systems A/S, Flexcon APS, Duin Verpackungssyteme GmbH, Slice Food A/S, Tulip Food Company A/S

Projektperiode

Juli 2013 til januar 2015

Bevilget beløb

940.790 kroner