Udvinding af protein og aminosyrer fra hampefrø efter oliepresning

2012

Hampeplanten indeholder store potentialer for det økologiske landbrug. Planten kan dyrkes uden brug af pesticider og har mange sundhedsfremmende egenskaber. Men før hampeplanten kan genintroduceres i det danske landbrug, er det nødvendigt, at der findes et marked, som kan aftage og bearbejde produkterne. Nørding Olier har samlet et hold af forskere og fødevareproducenter for at løse udfordringen.

Dansk landbrug står over for betydelige økonomiske og miljømæssige udfordringer fremover, og introduktionen af nye bæredygtige afgrøder kan være et væsentlig middel til at indfri disse. Om det fortæller projektleder Thomas Nørding:

”Hamp er en særdeles interessant plante for økologisk landbrug, da den grundet sine naturlige egenskaber er meget resistent overfor sygdomme og kan derfor dyrkes uden brug af pesticider. Samtidig er hampen velegnet som vekselafgrøde, fordi dens kraftige rodnet optager dybtliggende næringsstoffer og løsner jorden. Introduktionen af nye afgrøder i landbruget kræver imidlertid, at der findes et stabilt marked for slutprodukterne."

Nørding Olier vil i samarbejde med forskere fra DTU, en række fødevareproducenter (bl.a. Hanegal og Guldbageren) samt eksterne rådgivere (herunder Videncenter for Landbrug) forædle de enkelte bestanddele i hampefrøet. En bedre udnyttelse af hele planten vil styrke det økonomiske rationale for at dyrke hamp i Danmark, og samtidig gøre det muligt at introducere en række nye, spændende ingredienser til fødevareindustrien. Målet for projektet er at udvikle en fremstillingsproces til udvinding af fibre, protein og aminosyrer fra hampefrø efter olieudpresning, som bevarer den høje ernæringsmæssige værdi fra naturens hånd.

Hamp i maden

Hampeproteinet optages let i kroppen og er med sin aminosyreprofil velegnet til fødevarer:

”Hampeproteinet omtales ofte som kongen blandt vegetabilske proteiner, da det er meget let fordøjeligt, fuldkomment med hensyn til essentielle aminosyrer og særdeles velafbalanceret i forhold til menneskelige behov"." Desuden indeholder det ingen kendte allergener eller andre problematiske stoffer og er dermed en fremragende kilde til glutenfrit protein."

Thomas Nørding, projektleder.

Ligeledes har hampeolien en række bemærkelsesmæssige egenskaber sammenlignet med andre vegetabilske olier. Den indeholder over 80% polyumættede fedtsyrer og har et optimalt sammensætning for kroppen af de essentielle fedtsyrer omega 6 og omega 3. Desuden indeholder olien de sjældne superfedtsyrer GLA og SDA, og har en fin nøddeagtig smag.

En industri i vækst

En række vestlige lande har igennem de seneste 10 – 15 år arbejdet intensivt med at udnytte mulighederne i industriel hamp. Der er således opbygget en industri omkring afgrøden med industrimaskiner, udvindingsmetoder og produkter, hvor eksempelvis fiberen (de lange fibre er i det yderste lag af stænglen) primært anvendes i bilindustrien. Skærverne (kernen i stænglerne) bruges bl.a. til strøelse, da de har stor sugeevne og er støvfri. Projektgruppen forventer, at man vil opleve samme udvikling i Danmark:

”Danmark har en lang tradition for fødevareudvikling, og jeg er overbevist om, at der ligger et stort potentiale for landbruget og fødevareerhvervet i dyrkning af hamp. Vi har valgt at koncentrere os om hampefrøet, og der er allerede dygtige danske iværksættere, som arbejder med at udnytte fiberdelen til industrielt brug. Hamp ville kunne bidrage til at mindske brugen af pesticider i det danske landbrug og dermed øge biodiversiteten og forbedre vilkårene for bl.a. vildt og bier. Derudover ligger der et stort økonomisk og økologisk potentiale i hamp for landmændene.”

Thomas Nørding, projektleder.

Fakta

Projekttitel

Udvinding af protein og aminosyrer fra hampefrø efter oliepresning

Projektdeltagere

Nørding Olier, DTU-Kemiteknik, Dueholm Økologiske Ægpakkeri, GuldBageren, Hanegal A/S

Projektperiode

Juni 2012 til maj 2014 

Bevilget beløb

7.243.200 kroner