Nye maskiner til kartoffelproduktionen

2012

En dansk kartoffelavler har opfundet to nye maskiner, der kan bruges til at forbedre produktionen af kartofler. Det drejer sig dels om en maskine, der kan sortere sten fra kartofler, når de er taget op af jorden. Den anden maskine er en 12 række kartoffellægger, der vil gøre lægning af nye kartofler hurtigere.

En erfaren kartoffelavler har gennem de sidste par år opfundet en revolutionerende maskine til frasortering af sten og andre urenheder fra jorden efter optagning af kartoflerne. Landmanden har opbygget maskinen af elementer fra andre maskiner og har ”prøvekørt” den i forbindelse med levering af kartofler til industriproduktion i efteråret 2011. Prøvekørslen er faldet godt ud – og tanken er nu at Fasterholt Maskinfabrik sammen med landmanden skal udvikle maskinen, så den kan patenteres, produceres og sælges både i Danmark og udlandet. Lignende maskiner findes i dag ikke på det internationale marked.

Maskinen er en kæmpe hjælp for landmanden, fordi den sorterer de sten og andre urenheder fra, der er blevet taget op af jorden sammen med kartoflerne. Samtidig betyder denne frasortering på landmandens bedrift, at stenene ikke som hidtil bliver transporteret til kartoffelmelsfabrikken sammen med kartoflerne. Med den ulempe at stenene her skulle sorteres fra og køres væk igen.

”Projektet indeholder således en stor miljømæssig gevinst, når det fremover ikke længere er nødvendigt først at køre sten til fabrikken – og efterfølgende køre dem væk igen"." Der kan være op til 25-30 % sten i de vognfulde kartofler, der bliver sendt af sted. Samtidig vil vi sammen med landmanden også arbejde på at udvikle en ny kartoffellægger, der har en dobbelt så stor kapacitet som de nuværende"." Det venter vi os også meget af, særligt i forhold til potentialet på eksportmarkederne”, siger projektleder Peter Flø Pedersen fra Fasterholt Maskinfabrik, der vil stå for produktion og salg af maskinerne.

Kartoffellæggeren på 12 rækker er endnu kun på idéstadiet, men en prototype skal opbygges og testes i forbindelse med forårsarbejdet 2012 og derefter udvikles videre af design- og produktionstekniske medarbejdere på Fasterholt Maskinfabrik.

Fakta

Projekttitel

Udvikling og afprøvning af kartoffelvasker (MRSS) og 12 rækkers kartoffeloptager 

Projektdeltagere

Fasterholt Maskinfabrik A/S 

Projektperiode

Januar 2012 til december 2014 

Bevilget beløb

1.413.000 kroner