Udvikling af ny dansk kategori pålægsvarer med anvendelse af hvidskimmelkultur

2012

Økologi og kvalitet er i højsædet hos Aalbæk Specialiteter. Nu har virksomheden iværksat et projekt, hvor målet er at udvikle metoder til at smagsforædle en større andel af kødet fra slagtedyrene og fremme økologi ved at tilpasse kendte fremstillingsmetoder til økologisk produktion.

Italienske og franske pølser adskiller sig markant fra danske i smag og konsistens, blandt andet fordi der anvendes en særlig hvidskimmelkultur i fremstillingsprocessen. Pølserne findes dog ikke i en variant, der lever op til EU-kravene for økologisk produktion. Aalbæk Specialiteter ønsker at udvide sortimentet for kvalitetsbevidste forbrugere ved at overføre hvidskimmelmetoden til den økologiske pølsefremstilling.

Højere forædlingsgrad og mere økologi

Ved at bruge et bredere sortiment af udskæringer til fremstilling af gourmetprodukter vil den nye produktionsmetode på sigt gøre det muligt at forædle smagskvaliteten af noget af det kød, som på nuværende tidspunkt ikke bliver forarbejdet til dyre kvalitetsprodukter. Den nye produktionsteknologi forventes derfor at medføre et ekstra værdiløft på 80 % i forhold til det provenu, der traditionelt ligger i forædling af kødprodukter.

Målet er, at den nye metode tre år efter projektets afslutning skal omfatte 10 % af virksomhedens produktion. Efter planen skal dette medføre en årlig omsætning på 28 millioner kroner, som vil give et værdiløft på 12 millioner kroner alene for Aalbæk Specialiteter. I forhold til dyrevelfærd og miljø spås den nye fremstillingsmetode også at have betydelige effekter, da den vil forøge den nuværende økologiske svineproduktion og svinefoderproduktion med 7 %. Dertil kommer den økologiske fremstilling af gede-, lamme- og oksekød. Om det fortæller Henry Franzen fra Aalbæk Specialiteter:

”Den økologiske produktion betyder færre sprøjtemidler, bedre dyrevelfærd og en reduktion af antibiotika i fremstillingen af kød. Og det, synes vi, er vigtige faktorer, som de danske forbrugere bør prioritere." 

Nethandel er vejen frem

Ålbæk har allerede nu etableret et samarbejde med internetsupermarkedet Nemlig.com.

”De kunder, der handler på Nemlig.com, er ofte dem, som gerne vil betale lidt ekstra for god kvalitet. Derfor har vi valgt at samarbejde om distributionen af vores nye produkter. På sigt ønsker vi også at etablere os i andre lande, hvor der er et relevant kundesegment og veludviklede nethandelskoncepter."

Henry Franzen fra Aalbæk Specialiteter.

Udover det eksportpotentiale, der ligger i det færdige produkt vil Aalbæk også have mulighed for at eksportere den særlige fremstillingsmetode til andre producenter i ind- og udland.

Fakta

Projekttitel

Udvikling af ny dansk kategori pålægsvarer med anvendelse af hvidskimmelkultur

Projektdeltagere

Aalbæk Specialiteter, Farre A/S

Projektperiode

Juni 2012 til september 2013

Bevilget beløb

640.980 kroner