Smart Grid Ready – Energiomkostningseffektiv Kunstlysstyring til Væksthusgartnerier

2012

Omlægningen til vedvarende energi er en udfordring for væksthusgartnerierne, hvis produktionsomkostninger er meget følsomme overfor udsving i energipriserne. Forskere, vejreksperter, Dong Energy, IT-specialister og gartnerier er gået sammen for at udvikle et system, der kan tilpasse væksthusgartneriernes produktion til de vekslende elektricitetspriser.

En stadigt stigende del af det danske el-net er baseret på vedvarende energi, og da sol og vind er ustabile, bliver priserne på elektricitet det også. Syddansk Universitet har initieret et projekt, hvis mål er at udvikle et energiomkostningseffektivt kunstbelysningssystem, der skal kunne styres intelligent, så strømmen anvendes på de billigste tidspunkter. Formålet er at nedbringe udgiften til energi i væksthusproduktionen i Danmark og dermed sikre de danske gartneres konkurrencedygtighed.

Projektleder Bo Nørregaard Jørgensen fra Syddansk Universitet mener, at det er vigtigt at fastholde den danske væksthusproduktion, som beskæftiger mange tusinde danskere og hvert år eksporterer varer for milliardbeløb. Men det kræver en målrettet indsats at ruste den danske produktion til fremtiden:

”Vi er nødt til at udvikle nye forsyningsmetoder, hvis vi skal sikre en konkurrencedygtig væksthusproduktion i Danmark," siger han.

DTU Fonotik skal i samarbejde med Philips stå for at udvikle et energiomkostningseffektivt kunstbelysningssystem med udgangspunkt i LED-teknologi. Det nye system skal DONG Energy og Green Tech Solution arbejde på at integrere med Smart Elnet, som gør det muligt dynamisk at tilpasse produktionen i gartnerierne til el-prisen. ConWx leverer de vejrudsigter som kunstlys-styringssystemet skal reguleres efter, og virksomheden Lindpro står for installationssiden. Århus og Københavns Universitet skal udvikle den plantefysiologiske del af projektet, så det sikres, at gartneriernes afgrøder kan trives under de nye forhold. Sidst men ikke mindst skal systemet afprøves på projektets fire tilknyttede væksthusgartnerier.

Færre omkostninger og mindre miljøpåvirkning med LED

Overgangen til priselastisk kunstlysstyring forventes at kunne reducere energiomkostningerne i gartnerierne med 30 % allerede fra projektets opstart og senere hvor vækstbelysningen baseres på LED, regner projektet med, at den kombinerede brug af priseleastisk kunstlysstyring og LED belysning kan nedbringe omkostningerne med 60%. Samlet set vil det danske gartnerierhverv altså kunne reducere sine energiomkostninger markat. Reduktion i energiomkostningerne vil give gartnerne betydlige økonomiske gevinster og vil samtidig betyde en stor CO₂-reduktion. Projektet muliggør yderemere at gartnerierne kan levere reservekraft ved at regulere deres brug af kunstlys gennem en tæt integration med DONG Energy Power Hub platform.

Miljømæssigt har projektet yderemere en positiv effekt. At brugen af pesticider, specielt til forebyggelse af svampeangreb, kan reduceres, da LED vækstlys reducerer de nuværende store svingninger i blad-temperaturen, som opstår, når det traditionelle kunstlys henholdsvis tændes og slukkes.

Fakta

Projekttitel

Smart Grid Ready – Energiomkostningseffektiv Kunstlysstyring til Væksthusgartnerier 

Projektdeltagere

Syddansk Universitet, Århus Universitet, Københavns Universitet, DTU Fonotik, Dong Energy, Phillips, Green Tech Solutions ApS, ConWx ApS, Lindpro A/S, Knud Jespen A/S, Rosa Danica A/S, SOGO Team Aps, Legro Gartneri A/S 

Projektperiode

 2012 til 2015

Bevilget beløb

10.084.745 kroner