ØKOLOGI I SPORET - Innovative økologiske dyrkningssystemer

2012

Ved brug af hjælpeafgrøder og nye digitale dyrkningssystemer vil Økologisk Landsforening i samarbejde med primærproducenter og rådgivere gøre det muligt at producere økologiske grønsager, korn og grovfoder uden at importere kvælstof udefra. Fordelene ved den nye dyrkningsform er mange. Reduceret klimapåvirkning, forøgelse af jordens frugtbarhed og højere høstudbytte er bare nogle af dem.

Gartnere og landmænd mærker øget konkurrence og stigende miljøkrav. Et nyt projekt iværksat af Økologisk Landsforening, Gartnerirådgivningen, økologiske landmænd, ingeniører og maskinproducenter skal ved at kombinere landbrugsviden og teknologi imødekomme udfordringerne. Frem for at dyrke grønt, korn og grovfoder på traditionel vis med tilførsel af husdyrgødning vil parterne i projektet udvikle en dyrkningsform, hvor gødningen gror side om side med afgrøden.

Bælgplanter kan biologisk binde kvælstof fra luften og videregive det til kulturplanterne, og samtidig løsner plantens rodnet jorden og gør den mere frugtbar. Qua plantens egenskaber kalder man den også grøngødning. På nuværende tidspunkt pløjes grøngødning enten ned eller høstes på særskilte marker, før den transporteres til grønsagerne, hvor den spredes som gødning i kombination med gylle fra husdyr. Men nye dyrkningsteknologier muliggør, at grøntsager og grøngødning kan dyrkes samtidigt i marken med smal rækkeafstand.

Om det fortæller Michael Tersbøl fra Økologisk Landsforening:

”Ved at dyrke hoved- og hjælpeafgrøde sideløbende, bliver husdyrgødning overflødiggjort. Vi regner med, at det vil reducere klimapåvirkningen med 30 – 50 %. Samtidig får landmændene en ekstra afgrøde, som de kan høste og profitere af uden store ekstra omkostninger. Vi estimerer, at den nye dyrkningsform vil give den økologiske produktion 10-20 % højere høstudbytte.”

Præcise markredskaber

Potentialet i brugen af hjælpeafgrøder kan dog ikke stå alene, men vil i projektet suppleres af de nyeste teknologier inden for landbruget. På baggrund af Aarhus Universitet-Institut for Fødevarers indgående viden om dyrkning skal projektet udvikle digitale teknologier, som gør det muligt at time markernes afgrøder, så man opnår den mest optimale dyrkning. Institut for Aarhus Universitet-Ingeniørvidenskab skal i samarbejde med GPS-eksperter og maskinproducenter udvikle præcise markredskaber:

”Der bliver i dag allerede anvendt GPS-teknologi til styring af traktorer, så der ikke sker overlap, når landmændene skal gøde markerne, men der findes endnu ikke en maskine, der kan leve op til kravene om præcision, hvis man skal sikre, at hverken hoved- eller hjælpeafgrøde bliver beskadiget. Vi arbejder på at udvikle en landbrugsmaskine, der kan køre mest muligt i faste spor, så vi beskadiger jordstrukturen - og dermed også jorden frugtbarhed - mindst muligt.”

 Michael Tersbøl fra Økologisk Landsforening.

Nemmere at være økolog

Økologiske landmænd kan ikke bruge pesticider til at holde ukrudt nede, og det er ressourcekrævende og omkostningstungt at luge manuelt. Ved at så stærke hjælpeafgrøder mellem hovedafgrøden bliver der mindre plads til ukrudt, og i projektet antages det, at denne dyrkningsform samt mekaniske teknikker til ukrudtsbekæmpelse vil kunne reducere behovet for manuel lugning med 50 %. Det vil betyde markante økonomiske besparelser på arbejdskraft og vil samtidig føre til et forbedret arbejdsmiljø, da lugearbejdet er fysisk nedslidende:

”Vi forventer, at projektet vil gøre det nemmere og billigere at være økologisk gartner og landmand. Projektets teknikker til økologisk ukrudtsbekæmpelse kan erstatte kemisk ukrudtsbekæmpelse, og vi håber, at projektet udover at hjælpe de eksisterende økologer, vil få flere fra det konventionelle landbrug til at gøre brug af teknikkerne og måske helt omlægge deres produktion til økologi."

Michael Tersbøl fra Økologisk Landsforening.

Fakta

Projekttitel

ØKOLOGI I SPORET - Innovative økologiske dyrkningssystemer

Projektdeltagere

Økologisk Landsforening, GartneriRådgivningen, Aarhus Universitet - Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet - Institut for Fødevarer, Geo Team, John Deere, Skiftekær Økologi, Billeslund, Sejersbøl I/S, Plantebruget Per Bundgård, Yding Smedie

Projektperiode

September 2012 til august 2016

Bevilget beløb

9.911.502 kroner