Dokumentation af særlige kvaliteter ved fødevarespecialiteter

2012

Danske fødevarer har en position i international særklasse på grund af traditionen for videnskabelig baseret dokumentation af zoosanitær status og høj fødevaresikkerhed. Denne tradition ønsker netværket Smagen af Danmark sammen med bl.a. Fødevareinstituttet på DTU at udvikle til også at omfatte andre kvaliteter, som innovative fødevarevirksomheder ønsker at markedsføre deres danske kvalitetsprodukter på i udlandet.

Smagen af Danmark og Fødevareinstituttet vil identificere, hvilke danske fødevareproducenter, der kan have gavn af at anvende dokumentation fra de teknologiske platforme, der i dag findes på universiteter og videninstitutioner. Det kan fx være dokumentation af, at produktion af en fødevarespecialitet på en bestemt lokalitet afspejler sig i en særlig kvalitet i produktet. Eller det kan være dokumentation for, at en fødevare indeholder særlige komponenter. Fx kød, der får en særlig sundhed eller smag, fordi dyrene er opdrættet som fritgående eller under specielle vejforhold, der påvirker dyrets BMI og smagen af kødet.

Potentiale for dokumentation

”Det væsentligste formål for vores projekt er at få statueret, at videnskabeligt baseret dokumentation af kvalitet og autenticitet er en strategi at anvende i forhold til at udvikle specialfødevarer og markedsføringen af danske fødevarespecialiteter"." Det gør vi først og fremmest med udgangspunkt i vores eget netværk, Smagen af Danmark, hvor flere producenter er klar til at gå ind i projektet"." Men vi vil også via netværket identificere andre producenter af fødevarespecialiteter, der kan have gavn af en sådan dokumentation i deres arbejde med at udvikle og markedsføre deres produkter,” fortæller Laurids Siig Christensen, der både har et ben i den videnskabelige verden som forsker og har et indgående kendskab til produktion af fødevarespecialiteter som ejer af Sejerø-gæs A/S.

En række samarbejdsprojekter skal udgøre grundlaget fødevareproducenter og videninstitutioner

Afhængig af hvilke fødevareproducenter, der går med i projektet, skal dokumentationsbehov for netop dette produkts særlige kvaliteter undersøges. Som udgangspunkt er der dog et stærkt fokus på miljø og bæredygtighed i produktionen, ligesom arbejdet skal føre til en øget værdi af fødevareproduktionen for de involverede producenter.

Et videre perspektiv er at få fastlagt en strategi for etableringen af et uvildigt nationalt center for certificering af kvalitet og autenticitet, der fremover kan sikre danske fødevarespecialiteter en særstatus på det internationale marked - ved at fødevarespecialiteterne ikke blot kan fremhæve, at de adskiller sig fra andre produkter på de og de kvaliteter, men at tilstedeværelsen af disse kvaliteter også er videnskabeligt dokumenteret.

Fakta

Projekttitel

Netværk til fremme af kvalitets- og authenticitetsdokumentation af fødevarespecialiteter 

Projektdeltagere

Sejerø-gæs A/S, Danmarks Tekniske Universitet, Fødevareinstituttet, Smagen af Danmark, Videncenter for Fødevareudvikling (VIFU), Øhavet Aps, Skarø Is – Biosynergy A/S, Dansk And Aps, Årsdale Silderøgeri Aps, Lehnsgård Rapsolie A/S, Pastariget I/S 

Projektperiode

Januar 2012 til december 2013

Bevilget beløb

1.128.000 kroner