MIST – Intelligent and Stand-alone Technology to reduce ammonia from livestock

2012

Anlægget gør det muligt for landmændene at øge deres produktion uden at belaste miljøet.

Et nyt projekt ’MIST-Intelligent and Stand-alone Technology to reduce ammonia from livestock’ arbejder med at udvikle en ny luftrenser, der vil forbedre luftkvaliteten i grise- og fjerkræstalde. I dag bruges der vertikale luftrensere i svinestalde og i fjerkræstalde. Det har hidtil været et problem at rense luften i fjerkræsstalde på en miljørigtig og sikker måde – både fordi de vertikale luftrensere oftest hænger helt oppe under taget, og fordi de har en begrænset kapacitet.

Med en øget og forbedret ventilation falder landmændenes emissioner fra den bestående bestand. Det vil sige, at hvis projektet bliver en succes, får landmændene mulighed for at udnytte deres kvote for, hvor mange dyr de må have i deres stalde, Det kan de ikke i dag, fordi de når emissionsgrænsen, før de helt opfylder deres kvote for antal tilladte dyr pr. areal.

Intelligent styring

I dag ventileres staldene uafhængigt af vejr, vind og dyrenes størrelse. Det nye anlæg tager højde for vejrforholdene i forhold til ventilation. Om det fortæller Merete Lyngbye, application manager hos Munters:

”MIST er vejrfølsom og styres intelligent, dvs. det ’tænker’ selv. Fx ventilerer det ikke, når vinden kommer fra en retning, hvor den blæser lugtgener væk fra naboer og andre, der kan generes. Når naturen arbejder med, er der jo ingen grund til at bruge strøm - og på den måde sparer landmændene energi."

Behovet for ventilation stiger med en øget emission. Mængden af emission stiger med dyrenes alder, dvs. med dyrenes størrelse. Jo ældre og dermed større dyret er, jo mere ammoniak producerer det. Også den udvikling kan programmeres ind i anlægget, så det ikke bruger for meget energi på ventilation, når dyrene er små.

Forbedret arbejdsmiljø

Også arbejdsmiljøet kan blive forbedret ved brug af MIST-anlægget. Anlægget renser luften, ved at en dyse blæser en tåge af væske ud – deraf navnet MIST. Væsken binder ammoniakmolekylerne og opsamler dem i et dråbefang. MIST-anlægget kan stå nede på jorden og er dermed lettere og mere sikkert at komme til, når det skal gøres rent.

”MIST er en stor forbedring af arbejdsmiljøet for den enkelte landmand, som nu ikke mere skal kravle op i en lift for at rense ventilationsanlægget. Det nye udtrækssystem gør det let og sikkert at håndtere vedligeholdelse og rengøring af anlægget."

Merete Lyngbye, application manager hos Munters.

Fakta

Projekttitel

MIST – Intelligent and Stand-alone Technology to reduce ammonia from livestock

Projektdeltagere

Munters, Aalborg Universitet, Videncenter for Svineproduktion, Videncentret for Landbrug, Fjerkræ, Teknologisk Institut, Institut for Miljøvidenskab - Aarhus Universitet, Vinnie og Poul Larsen, Ole Larsen 

Projektperiode

December 2012 til marts 2015

Bevilget beløb

1.305.851 kroner