Spild i frugtproduktionen skal nedbringes med vand og solstråler

2012

Lav holdbarhed resulterer i frugt der rådner på lagre, i butikker og hjemme hos forbrugeren. Madspild er både et ressource- og miljøproblem, eftersom effekten på miljøet per produceret enhed er meget større end nødvendigt på grund af spild. Aarhus Universitet har sammen med en række virksomheder igangsat et projekt, der skal øge holdbarheden i frugt og derved nedbringe spildet.

I frugtens livscyklus er der spild i produktionsleddet, ude i butikkerne og i sidste ende hos forbrugeren. I et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Harndrup Skov Frugtplantage, SAF A.m.b.a., Anderup El, M-tek Smede- og Maskinfabrik samt Danfrugt Skælskør skal spild i produktionen af frugt nedbringes. Spildet skyldes især svampesygdomme, og at frugten meget hurtigt bliver for gammel.

For at undgå dette spild kan producenter bruge pesticider kort før høst, så sygdommene bliver bekæmpet kemisk, men det er der mange bivirkninger ved. Dels er der risiko for pesticidrester på frugterne, dels er der kun få pesticider til rådighed, som ikke har store miljø- og sundhedsskadelige effekter. Mindre brug af pesticider op til høst er en mulig delgevinst ved projektet.

Om det fortæller Lillie Andersen fra det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet:

”Vi håber, at vi med dette projekt kan være med til at reducere pesticidsprøjtning i den sidste del af frugtens udvikling. Stopper man sprøjtningen tidligere i frugtens udvikling, er der ingen rester tilbage på overfladen, når kunden får produktet i hånden.”

Synergi-effekt uden pesticider

Projektet kombinerer to metoder, der ikke involverer kemiske stoffer. Den ene metode består af UV-stråler, som aktiverer frugtens eget forsvar mod svamp, gør eventuelle svampesporer inaktive og forsinker modningen af frugten. Den anden metode er varmebehandling, som foregår ved hjælp af varmt vand. Varmen reducerer udvikling af svampe og bakterier og forlænger på den måde holdbarheden. Derudover eksperimenterer man også i projektet med at tilføre bagepulver til vandet.

Tricket er at kende den helt optimale temperatur og varighed og mængde af UV-stråler for at opnå den højeste holdbarhed, uden at frugten ødelægges. Samtidig skal behandlingen være tilstrækkelig ensartet, så alle frugter bliver behandlet – uden at frugten tager skade:

”Det vigtigste er jo, at vi kan forbedre kvaliteten og undgå det store spild, der kan være i produktionen af frugt. Æblerne rådner simpelthen på lagrene, hvis de ikke er behandlet."

Lillie Andersen fra det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

Målsætningen er at opnå en synergi mellem de to metoder, der skal kunne foregå samtidig med sortering af frugten i en proceslinje i produktionen. På den måde øges bæredygtigheden i produktionen, som samtidigt også bliver mere økonomisk rentabel.

Fakta

Projekttitel

Mindre spild og bedre holdbarhed af frugt

Projektdeltagere

Aarhus Universitet, Harndrup Skov Frugtplantage, SAF A.m.b.a., Anderup El, M-tek Smede- og Maskinfabrik, Danfrugt Skælskør

Projektperiode

Januar 2012 til marts 2015

Bevilget beløb

3.647.920 kroner