Mindre madspild ved værdiløft af detailpakkede fødevarer

2012

Danskernes madspild er stort. En undersøgelse fra 2011 viser, at der hvert år bliver kasseret 540.000 ton mad til en værdi af 8,4 milliarder kroner. Det svarer til, at hver dansker smider omkring 90 kg fødevarer ud om året. Projektet vil ændre dette ved at udvikle nye typer af emballage, der er tilpasset de portioner, der anvendes i de enkelte husholdninger og øger holdbarheden af fødevarerne. Et mindre madspild vil både være til gavn for økonomien hos den enkelte forbruger, i fødevareerhvervet og for miljøet, idet CO2-udslippet bliver nedsat.

Projektet har til formål at udvikle nye typer af emballager, der fx kan åbnes og genlukkes, og samtidig øger holdbarheden af fødevarerne. På den måde vil madspildet kunne mindskes betydeligt. Og CO2-udslippet vil blive nedbragt, hvilket kommer klimaet til gode.

Projektet har en væsentlig økonomisk betydning. Dels vil råvareproducenterne, gartnerier og slagterier, kunne forvente en større indtjening. Det samme gælder andre fødevarevirksomheder, fordi der er fokus på at udvikle løsninger, som kan anvendes på de eksisterende pakkelinjer. Det er en væsentlig faktor, da virksomhederne dermed undgår store investeringer til nye anlæg, som ændringer i emballagen ellers typisk medfører.

Detailhandlen bidrager med viden om forbrugernes holdninger

”En anden af styrkerne ved vores projekt er, at detailhandlen deltager. Coop Danmark og FDB Analyse vil bl.a. bidrage med analyser af forbrugernes holdninger til indpakning og produktstørrelser."

Kim Berg Jensen fra Scanstore Packaging A/S.

Detailhandlens deltagelse er også væsentlig af økonomiske årsager. Som det gælder for producenterne, er det ofte en udfordring for butikkerne, når emballagen ændres – og ikke mindst hvis den bliver blot få ører dyrere end den hidtidige emballage, da det kan være svært at øge priserne i den hårde konkurrence.

Den nye emballage, som projektet skal udvikle, vil blive indrettet på forbrugernes reelle behov for at kunne anvende fødevarerne i måltidsegnede portioner. Der vil blive arbejdet med emballage til brug for både grønsager og kødprodukter. Blandt projektets deltagere er således AP Grønt, Gl. Estrup Gartneri og Tulip Food:

”Lad os tage rucola som et eksempel, der kan illustrere vores projekt. Den kan man typisk købe i 100 gram pakker, men man bruger måske kun en tredjedel. Et par dage efter må salaten kasseres. Det vil vi ændre med pakninger, der kan lukkes og åbnes igen, så rucolaen og andre varer kan holde sig længere."

Kim Berg Jensen fra Scanstore Packaging A/S.

Fakta

Projekttitel

Mindre madspild ved værdiløft af detailpakkede fødevarer

Projektdeltagere

Scanstore Packaging A/S, Coop Danmark, FDB Analyse, Gl. Estrup Gartneri, AP Grønt, Tulip Food Company

Projektperiode

September 2012 til april 2015 

Bevilget beløb

1.893.450 kroner