Økologisk gødning skal dyrkes af landmanden selv

2012

Fra 2015 bliver tilladelsen til at anvende ikke-økologisk husdyrgødning i den økologiske produktion gradvist udfaset. Det er derfor nødvendigt at finde alternative gødningsformer, der er lige så velegnede.

Et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Økologisk Landsforening, Farmer Gødning og Øko-one Aps vil undersøge, hvilke planter det er mest oplagt at dyrke og hvilke udviklingstrin de skal høstes på, for at få den største produktion af gødning med optimal sammensætning. Erstatningen for den ikke-økologiske husdyrgødning, der tidligere har været anvendt på økologiske landbrug, skal fremover findes ved bl.a. at dyrke grøngødning. Gødningen fremstilles af bælgplanter som fx rødkløver, hvidkløver, lucerne, lupiner og hestebønner. Disse planter udmærker sig ved at opsamle kvælstof fra luften – så de på den måde ikke trækker på jordens indhold af kvælstof. Og de småfrøede bælgplanter kan endvidere høstes flere gange i løbet af dyrkningssæsonen. Tanken er at høste 3-5 gange på hver afgrøde. Om det fortæller projektleder, Jørn Nygaard Sørensen:

”Derudover vil vi høste bælgplanterne på forskellige udviklingstrin, bl.a. lige før, ved og lige efter blomstring. Ved hvert slæt af grønafgrøderne måler vi på indholdet af kvælstof og kulstof. På den måde kan vi finde frem til, hvornår det er bedst at høste en afgrøde for at opnå den mest optimale sammensætning af gødning.”

Den mest optimale sammensætning af grøngødning skal findes

Udgangspunktet er tidligere forsøg, der viser, at forholdet mellem kvælstof og kulstof helst skal være omkring 10 – og at det typisk opnås ved at høste afgrøden, før den blomstrer. Men den viden skal analyseres yderligere og fintunes i forbindelse med projektet. Derudover vil forsøgene blive gennemført i både førsteårs og anden-års afgrøder.

Efter høst skal grønmassen konserveres, så gødningen kan holde sig, til den skal anvendes. Det vil enten ske ved at tørre afgrøderne som hø, efterfølgende presse dem til piller eller ensilere grønmassen:

”Tanken er ikke nødvendigvis at kommercialisere produktionen af økologisk grøngødning, men i lige så stor udstrækning at gøre det muligt for den enkelte landmand at dyrke sin egen gødning."

Jørn Nygaard Sørensen, projektleder.

Fakta

Projekttitel

Maksimal produktion af økologisk kvælstof med mobil grøngødning

Projektdeltagere

Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer, Økologisk Landsforening, Farmergødning, Øko-one ApS

Projektperiode

Januar 2012 til december 2015

Bevilget beløb

2.655.800 kroner