Udviklingen af nye lyskilder skal give sundere kyllinger

2012

Projektet vil ved hjælp af forbedret lys i kyllingestalde øge dyrenes velfærd – og samtidig skabe en mere effektiv og energibesparende produktion. Påvirkningen af miljø og klima reduceres også – ligesom økonomien i produktionen vil blive forbedret.

Projektet vil ved hjælp af forbedret lys i kyllingestalde øge dyrenes velfærd – og samtidig skabe en mere effektiv og energibesparende produktion. Påvirkningen af miljø og klima reduceres også – ligesom økonomien i produktionen vil blive forbedret

Tesen i et nyt spændende forskningsprojekt er at anvendelsen af LED-lysstofrør kan være med til at skabe grundlag for en effektiv og energibesparende produktion. Denne form for lyskilde forventes også at kunne forbedre dyrevelfærden blandt kyllinger, samt reducere pesticidanvendelsen og det generelle forbrug af energi hos de danske slagtekyllingeproducenter. Projektet, som er et samarbejde mellem lysvirksomheden Edizon ApS, landbruget Skovhave I/S og Aarhus Universitet går ud på at udvikle en lyskilde til kyllingestalde baseret på LED-lysstofrør samt bestemme det mest optimale LED-lysstofrør med hensyn til kyllingernes præference for farvetemperatur og effekten på produktions- og velfærdsparametre. Slutteligt vil det fundne optimale LED-lysstofrør blive installeret i en kommerciel kyllingestald, så effekterne heraf på kommerciel plan kan dokumenteres.

Bedre lys giver større velfærd

I dag bruger man hovedsagelig lysstofrør baseret på gasudledning i kyllingestaldende. Det problematiske ved denne type lys er at disse rør hurtigt mister lysstyrke. Efter ca. 6 måneder udsender de traditionelle lysstofrør kun 20 % af den oprindelige lysintensitet. De udskiftes typisk enkeltvis, hvilket medfører en ujævn fordeling af lyset. Denne ujævnhed bevirker at kyllingerne fordeler sig ujævnt i stalden. De lavenergiforbrugende LED-lysstofrør er derimod langtidsholdbare, hvilket formodes at skabe en bedre rumlig fordeling af kyllingerne, hvorved positive effekter på dyrevelfærd, vækst, foderudnyttelse og produktionsøkonomi opnås.

Hvis halvdelen af de danske slagtekyllingestalde installerer LED-lyskilder, vil den årlige udledning af kvælstof og fosfor kunne reduceres med henholdsvis 38 og 6 ton. LED-lysstofrørenes lavere energiforbrug svarer til en reduktion i CO2-udledning på 846 ton om året. Samtidig giver lyset også kyllingeproducenterne en tiltrængt øget effektivitet – og vil kunne give en øget fortjeneste på 12 mio. kr. om året.

Projektdeltagerne udtaler i forbindelse med projektet:

”Dansk slagtekyllingeproduktion i dag er blandt verdens førende på både miljø, dyrevelfærd og effektivitet, men der er altid plads til forbedringer, og dette projekt ser lovende ud."

Jørgen Jørgensen, landmand ved Skovhave I/S.

”Vores hypotese er, at LED-lysstofrør reducerer forekomsten af kontaktsvidninger, benproblemer, brystblærer og konkurrence mellem kyllingerne om ressourcerne ved at bevirke en bedre rummelig fordeling af slagtekyllinger i staldene. Viser det sig muligt at eftervise hypotesen, kan der ved brug af LED-lysstofrør frem for den nuværende belysning i slagtekyllingestalde skabes grøn vækst.”

 Anja Brinch Riber, forsker ved Aarhus Universitet.

Fakta

Projekttitel

LED-lys i slagtekyllingestalde = Bæredygtighed + Effektivitet + Værdiløft

Projektdeltagere

Edizon ApS, Skovhave I/S, Aarhus Universitet

Projektperiode

Januar 2012 til december 2013

Bevilget beløb

2.236.000 kroner