Styrkepositioner i den danske landbrugsklynge skal bruges til at skabe vækst

2012

Dansk landbrug ligger internationalt i front på flere punkter. Virksomheden FOSS A/S står bag avancerede målesystemer, der anvendes i fødevareproduktionen over hele verden, og Videncentret for Landbrug har udviklet software it-systemer med meget detaljeret viden om kvægs fysiologi og sundhed. Sammen med eksperter fra Syddansk Universitet skal de to frontpositioner udnyttes til at optimere fodringen af køer – og dermed både øge deres sundhed, forbedre miljøet og landmandens økonomi. Slutmålet er et produkt, der kan sælges til danske og udenlandske kvægbønder.

Projektet vil udnytte de måleteknikker, der i dag anvendes på laboratorier og flytte dem ud i stalden. Formålet er at opnå en større præcision, så køerne får nøjagtig den sammensætning af foder, som er optimal for bedriften, produktet og miljøet FOSS A/S har en række måleteknikker, der meget præcist kan måle indholdet af foderet. Hvilket næringsindhold er der i de enkelte dele af den foderblanding, som køerne bliver fodret med. Dermed kan det også måles, om sammensætningen af foderet skal være anderledes for at opnå det optimale næringsstofindhold.

Disse målinger bliver suppleret med en række målinger af køernes mælk, urin og gødning. På den måde bliver det muligt at sammenholde, hvad sammensætningen af foderet betyder for den enkelte ko.

Sammensætning af foder tilpasset det enkelte dyrs behov

”De anbefalinger til sammensætning af kvægfoder, der findes i øjeblikket, er baseret på gennemsnitstal. Men foderet til køerne indeholder meget store variationer, fordi det typisk består af afgrøder, der bliver dyrket på bedriften og derfor kan indeholde betydelige forskelle i kvalitet og næringsstofindhold. Derfor er det nødvendigt med mere detaljerede analyser af hver enkelt portion foder, der bliver blandet på bedriften. Sammenholdt med målinger af, hvordan den enkelte ko optager og omsætter foderet vil det give den nødvendige viden til at kunne dosere foderet til den enkelte ko på bedriften bedst muligt.”

Niels Bastian Kristensen, projektleder.

Målingerne bliver udført med måleteknikker, som er udviklet af FOSS og som skal tilpasses brug i en stald frem for i et laboratorium. De skal kombineres med de software-systemer med data om køer, som Videncentret for Landbrug har opbygget. Målet er at få udarbejdet et måleredskab, der kan sælges til landmænd og anvendes i stalden - fx et styresystem, der kan monteres på en foderblander og sikre den rigtige blanding og mængde af foder til hver enkelt ko.

Herigennem kan køernes sundhed øges, produktiviteten stige og den økonomiske gevinst for landmanden blive større. Om det fortæller Niels Bastian Kristensen:

”Et vigtigt mål for projektet er at få forskernes resultater til at komme ud og virke i staldene. Den viden, der findes om sammensætning af foderet, vil vi gerne omsætte, så den kan bruges i forhold til at optimere fodringen af den enkelte ko. Samtidig vil vi udnytte et andet stærkt kort i den danske landbrugsklynge, nemlig FOSS’ målemetoder, til at tænke kommercielt og fremstille et produkt, der kan sælges til danske kvægbrugere og eksporteres til udlandet."

Fakta

Projekttitel

Husdyr 2.0

Projektdeltagere

Videncentret for Landbrug, Kvæg, FOSS, Syddansk Universitet

Projektperiode

Januar 2012 til december 2014

Bevilget beløb

4.857.000 kroner