Forædling af specialkorn til økologisk landbrug

2012

Udviklingen i Danmark og globalt har betydet, at planteforædling begrænses til stadig færre afgrøder og planteforædlingsfirmaer. Den udvikling vil projektet ændre ved at forædle en række kornsorter, der er specielt egnet til økologiske nichemarkeder.

Forædling af økologisk specialkorn er meget svært at finansiere på markedsvilkår. Det er en udpræget nicheproduktion, som ikke umiddelbart er interessant for de større planteforædlingsproducenter. Men for den enkelte landmand ser det anderledes ud. Her kan selv en mindre forskel i forædlingen af specialkorn have stor betydning for udbytte, kvalitet eller markedsadgang.

Specialkorn specielt udviklet til at minimere miljøpåvirkning kan være en ny måde, som økologiske avlere kan udnytte til at begrænse klimapåvirkningen og minimerer næringsstofoverskuddet.

Der er derfor både økonomiske og miljømæssige gevinster ved at udvikle specialkorn-sorterne.

Forretningsmodel til de økologiske avlere

Projektet fokuserer på forædlingen af hirse og kolbehirse, stikbrandresistent spelt, purpurhvede samt udvikling af hvedesorter målrettet til nyt innovativt dyrkningssystem med økologisk reduceret jordbehandling.

”Vi vil med projektet vise, at det praktisk kan lade sig gøre at skabe en forædlingsmetode og forretningsmodel, der kan levere til de økologiske avlere. Vi kan og skal ikke konkurrere med de store producenter, men tværtimod agere på de specielle markeder, som de store forædlere vælger ikke at prioritere. På den måde vil vi supplere hinanden, så hele markedet bliver serviceret med planteforædling,” fortæller Anders Borgen, der står bag Agrologica, og som er primus motor i projektet.

Forædlingen af de nye sorter sker i tæt dialog med aftagere af specielle kornsorter, bl.a. Bageriet Aurion og Claus Meyers Bageri.

Fakta

Projekttitel

Forædling af specialkorn til økologisk landbrug 

Projektdeltagere

Agrologica 

Projektperiode

2012 til 2016 

Bevilget beløb

826.300 kroner