Forædling af robuste og ernæringsrigtige sorter til økologisk jordbrug

2012

De nuværende kornsorter er næsten udelukkende forædlet med konventionel dyrkning for øje. Kornsorterne fungerer for det meste også udmærket i det økologiske landbrug, men kommer der for meget ukrudt, eller er næringsindholdet i jorden for lavt, giver det problemer. Projektet skal udvikle økologiske kornsorter, der giver en mere stabil produktion. Samtidig vil projektet påvise forskelle i rug- og havresorters indhold af sundhedsfremmende stoffer som grundlag for en forædlingsindsats, der skal frembringe mere ernæringsrigtige sorter.

Målsætningen for projektet er udviklingen af kornsorter, der er skræddersyet til de økologiske avlere. Det er kornsorter, hvor ressourceudnyttelse har høj prioritet, og som derfor vil give et højere og mere stabilt udbytte. På sigt vil det kunne styrke de økologiske avleres indtjeningsevne, ligesom det vil minimere udvaskningen af kvælstof og fosfor.

Indfrier projektet forventningerne og er i stand til at fremavle højtydende og stabile økologiske kornsorter, vil det yderligere åbne op for et stort eksportpotentiale.

Et andet element i projektet er at indtænke mere ernæringsrigtige sorter med et højt indhold af sundhedsfremmende stoffer i det økologiske forædlingsarbejde.

Økologisk sortsafprøvning

Sortsafprøvningen af økologiske kornsorter er et tredje vigtigt aspekt. Med de nuværende regler bliver en økologisk sort afprøvet efter konventionelle retningslinjer. Det kan betyde, at en økologisk sort ikke opnår den nødvendige godkendelse. Projektet vil derfor udvikle en metode til økologisk sortsafprøvning, der skal være billig i anvendelse og kunne bruges i det fremtidige sortsafprøvnings arbejde:

”Den normale praksis for forædlingsfirmaerne er at foretage en screening af sorterne under konventionelle vilkår. I vores projekt ser vi på den økologiske dyrkning allerede ved screeningen. Det er første gang, man ser på hele processen i et samlet perspektiv. Vi har i projektet valgt at samarbejde med nogle af de dygtigste konventionelle forædlere. Det giver os mulighed for at kunne trække på deres store erfaring og knowhow, hvilket vi vil overføre til udviklingen af de nye økologiske kornsorter.” 

Inger Bertelsen, projektleder.

Fakta

Projekttitel

Forædling af robuste og ernæringsrigtige sorter til økologisk jordbrug (Frej)

Projektdeltagere

Videncentret for Landbrug og Økologi (projektledelse), Sejet Planteforædling I/S, Nordic Seed A/S, KU-Institut for Jordbrug og Økologi, Kræftens Bekæmpelse, Easyfood A/S

Projektperiode

December 2012 til december 2016

Bevilget beløb

1.521.859 kroner