Flere grise pr årsso - styrket eksport af frilandsgrise og økogrise - "MER FRIGRIS"

2012

Friland A/S oplever som verdens største eksportør af kød fra frilands- og økologisk svineproduktion en stigende efterspørgsel på verdensplan. Den danske produktion trænger dog til en modernisering, hvilket projektet vil skabe ved hjælp af ny teknologi og udvikling af management koncepter. Fokus er først og fremmest på, at et større antal smågrise skal nå slagtealderen. Lykkes det, er der gode muligheder for en øget eksport af både svinekød og eventuelt også nye typer hytter til brug for produktionen.

Projektet har fokus på at opnå flere grise pr. so, da der i øjeblikket er en for høj dødelighed i frilandsproduktionen. Det sker i et bredt tilrettelagt samarbejde mellem Friland A/S, Udviklingscenter for Husdyr på Friland, Videncenter for Svineproduktion og Videncentret for Landbrug samt i alt 6 producenter af henholdsvis hytter og svin:

”Vi vil afprøve to nye typer af høje hytter i projektet, som gør det muligt for landmanden at gå inde hos søerne - i stedet for som nu at skulle kravle ind. Den ene er en hytte til en enkelt so. Den anden er en storhytte med plads til 4 søer, der dog bliver adskilt og får hver sin sti.” 

Simme Eriksen fra Udviklingscenter for Husdyr på Friland.

Bedre arbejdsmiljø og dyrevelfærd skal gå hånd i hånd med ny management

De nye hyttetyper vil dels give svineproducenterne mulighed for lettere at overvåge dyrene. Samtidig bliver det muligt at installere fx varmelamper til smågrisene, så de svageste af dem lettere kan overleve.

Samtidig med at dyrevelfærden bliver øget, får svineproducenterne også et bedre arbejdsmiljø – bl.a. fordi det ikke længere er nødvendigt at lægge sig ned på alle fire for at kunne tilse dyrene i deres hytter.

En del af projektet bliver at udarbejde tilhørende management-manualer, da nye fysiske rammer kræver nye arbejdsgange. Der bliver tale om to manualer, en til frilandsproducenter og en til økologer, da der trods mange ligheder også er væsentlige forskelle på de to produktionsformer.

Unikt samarbejde skal skabe større eksport, bedre miljø og øget indtjening

Projektet omfatter et unikt samarbejde med deltagelse af hele produktionskæden – landmænd, hytteproducenter, udviklere, vejledere og slagteriselskabet, der i sidste ende skal afsætte kødet. I alt 4 landmænd, to økologiske producenter og to frilandsproducenter er med for at sikre, at projektets endelige resultater ikke blot skyldes en enkelt landmands entusiasme eller uheld. Om det fortæller Simme Eriksen:

”Projektet skal gerne bidrage til, at producenterne af frilandsgrise og økologiske grise kan få en øget indtjening. Via en forbedret produktivitet, kombineret med en rimelig pris på verdensmarkedet, giver det primærproducenterne en tiltrængt mulighed for konsolidering, hvilket igen er med til at gøre hele værdikæden mere robust overfor de udsving der vil komme. En modernisering af den udendørs svineproduktion, hvor både dyrevelfærd, arbejdsmiljø og indtjening forbedres, vil samtidig forbedre mulighederne for, at flere producenter lægger om, så vores eksport af økologisk kød og kød fra frilandsgrise kan øges.” 

Hvis en eller begge nye typer hytter til frilandsproduktionen lever op til forventningerne, både med hensyn til produktivitet og arbejdsmiljø, er håbet, at de også bliver en eksportvare.

Fakta

Projekttitel

Flere grise pr årsso - styrket eksport af frilandsgrise og økogrise. "MER FRIGRIS"

Projektdeltagere

Udviklingscenter for Husdyr på Friland, Videncenter for Svineproduktion, Videncentret for Landbrug, Preben Hald Maskinfabrik, Smedie og VVS, Poca Glasfiber ApS, Friland A/S , Torben Langer frilandsproducent, Karsten Olesen frilandsproducent, Nikolaj Pedersen økologisk svineproducent, Hans Erik Jørgensen økologisk svineproducent.

Projektperiode

Juni 2012 til december 2014

Bevilget beløb

2.219.781 kroner