Fishguard

2012

Adfærd er en god indikator på, hvorvidt fisk trives. Stress, sygdom, iltmangel og dårlig vandkvalitet påvirker måden fisk opfører sig og svømmer på. Den bioanalytiske virksomhed Bioras er sammen med en række aktører inden for akvakultur gået sammen om at udvikle et overvågningssystem målrettet fiskeopdræt, som hurtigt kan identificere, når der er problemer i fiskebestanden. Effekterne ved systemet er kort fortalt mindre forurening, mindre medicinering, forbedret dyrevelfærd, bedre foderudnyttelse, bedre vækst for fiskene og forbedrede arbejdsvilkår for opdrætterne.

Mange fiskeopdrættere anvender allerede videoovervågning til at følge fiskenes adfærd, men analysen af fiskenes adfærd bliver stadig udført manuelt, hvilket både er omkostningstungt og kan være stressende for opdrætterne, som konstant skal være på vagt. Bioras har udviklet et software til at analysere bevægelsesadfærd i fiskebestande. Hidtil har det været anvendt til marin forskning i fiskeadfærd og dyreplankton, men ambitionen med projektet Fishguard er at udbrede teknologien til opdræt. Systemet skal kombineres med overvågningsteknologi fra Oxyguard, som måler vandkvalitet.

”Hvis man tidligt bliver gjort opmærksom på afvigelser i fiskenes adfærd, vil man hurtigt kunne undersøge hvad problemet er og løse det. På den måde kan opdrætterne reducere antallet af fisk, der dør, og det kan give en stor økonomisk gevinst. Men der er også store fordele for forbrugerne og miljøet, fordi denne hurtige indgriben vil resultere i et mindre forbrug af antibiotika og hjælpestoffer som anvendes til at behandle fiskene med," forklarer projektleder Pia Haecky.

Indledningsvis skal DTU-Veterinærinstituttet teste systemet på raske og syge fisk, og Ålborg Universitet skal se på hydraulikkens indflydelse på fiskeadfærden. Næste skridt i testfasen indebærer, at Fishlab afprøver systemet på opdræt af pighvaryngel og AquaPri afprøver systemet i ørred- og sandart opdræt. Efter projektets afslutning ønsker parterne at tilpasse systemet til opdræt i havbrug, hvor der ligger endnu et stort potentiale.

Gode eksportmuligheder

Det er ressourcekrævende, at der konstant skal være medarbejdere til at observere og analysere fiskenes adfærd. Med et automatisk overvågningssystem vil store opdrætslande som især Norge, Skotland, Canada, USA og Chile kunne spare store summer, fordi arbejdskraften er så dyr. Overvågnings- og analysesystemet, der kommer til at koste ca. 20.000 kroner per enhed, er ikke billigt at installere, men Fishguard’s beregninger forudser, at investeringen vil være tjent ind på få år.

Fishguard forventer, at der på verdensplan vil blive investeret op mod 200 milliarder kroner i modernisering af anlæg og indkøb af udstyr til fiskeopdræt. Det håber Pia Haecky, at Fishguard får del i:

”Vores ambition er at minimum 10-15 % af verdens lakseopdrættere vil gøre brug af Fishguard, og at vi senere kan udbrede systemet til opdræt af en række andre fisk. Oxyguard, der skal varetage det fremtidige salg, har et stort netværk af forhandlere og samarbejdspartnere i hele verden, og vi er derfor optimistiske i forhold til vores entre på markedet.”

Fakta

Projekttitel

Fishguard 

Projektdeltagere

Bioras ApS, Oxyguard International A/S, Fishlab, Ålborg Universitet, AquaPri, DTU-Veterinærinstituttet, AquaCircle

Projektperiode

August 2012 til juli 2015 

Bevilget beløb

3.262.822 kroner