Danske økologiske hestebønner erstatter udenlandsk soja

2012

Økologiske husdyrproducenter, landmænd, forskere, konsulenter og foderstoffolk er gået sammen om at udvikle et danskproduceret økologisk proteinfoder, som skal erstatte udenlandsk soja, der bliver stadig dyrere på verdensmarkedet.

Økologiske husdyrproducenter har den aktuelle udfordring, at foder til økologiske husdyr fra 2012, ifølge EU lovgivning, skal være af økologisk oprindelse. Lige nu er fiskemel og soja hovedkilderne til protein til fjerkræ og svin. Begge foderemner er imidlertid problematiske. Fiskemel fordi det er en begrænset ressource og økologisk dyrket soja fordi det er dyrt og desuden kan være forurenet med genmodificerede materiale (GMO). Det skaber usikkerhed i forhold til forbrugerne.

Det danskproducerede økologiske proteinfoder, som bliver produceret på bælgplanter som hestebønner og lupiner, har stort eksportpotentiale til blandt andet det svenske og det tyske marked.

Fordelen ved de danske bælgplanter er, at de er interessante som proteinkilder. Ulempen er, at de også indeholder en række bitterstoffer, der reducere den ernæringsmæssige kvalitet. Det nye i projektet er, at man indfører et forarbejdningsled mellem mark og stald, så man får optimeret proteinets fordøjelighed. Projektet afprøver forskellige metoder til at gøre proteinerne tilgængelige, for eksempel fermentering med mælkesyrebakterier, afskalning og/eller opvarmning.

Når proteinet gøres mere fordøjeligt, er det godt for dyrenes sundhed, men det er også godt for miljøet, fordi de så udskiller mindre kvælstof i deres gødning. Optageligheden af fosfor forbedres også til gavn for miljøet.

Projektdeltagerne udtaler i forbindelse med projektet:

”Det er vigtigt, at vi får udviklet dansk produktion af økologisk proteinfoder for at sikre, at vi fortsat kan fodre husdyrene med GMO-fri protein.”

Axel Månsson, økologisk ægproducent.

”Endnu bedre miljø, husdyrvelfærd og produktivitet i økologiske landbrug bygger på en koordineret og innovativ udvikling indenfor alle led i produktionskæden.”

Margrethe Askegaard, specialkonsulent.

Fakta

Projekttitel

Dansk økologisk protein til økologiske husdyr

Projektdeltagere

Videncenter for Landbrug, Agro Korn A/S, Fermentationsexperts A/S, Naturmælk a.m.b.a., Laust Stenger, Landbrug, Lars J. Madsen, Landbrug, Torben Ellegaard, Landbrug, Axel Månsson Øko Aps, Aarhus Universitet

Projektperiode

Januar 2012 til december 2015 

Bevilget beløb

7.287.668 kroner