Bæredygtig slagtekyllingeproduktion baseret på fodring med ensileret kernemajs

2012

Rose Poultry, Videncentret for Landbrug, Københavns og Århus Universiteter samt en række slagtekyllingeproducenter er gået sammen om at fremtidssikre dansk kyllingeproduktion. Projektet indebærer udviklingen af en optimal fodersammensætning til slagtekyllinger. Formålet er at sikre den bedst mulige foderudnyttelse, hvilket forventes at medføre øget dyrevelfærd, bedre kødkvalitet, økonomiske besparelser samt forbedret klima og miljø.

Ved at fodre slagtekyllinger optimalt opnår man den bedst mulige vækst, det mindst mulige spild, og man reducerer mængden af gødning. Ensileret kernemajs har vist sig at være yderst effektiv, fordi denne fodertype kan optages bedre i kyllingens tarme end det hvede og soya, man normalt fodrer kyllingerne med. Først og fremmest betyder det, at man kan reducere foderforbruget med cirka 5 %. Det lyder umiddelbart ikke af meget, men ganger man det med de 3 millioner slagtekyllinger, man i projektet regner med vil overgå til denne fodertype inden for de næste par år, vil besparelsen på foder og reduktionen af gødning kunne mærkes. Og med en produktion på 100 millioner danske slagtekyllinger årligt, er der et stort udviklingspotentiale for projektet. Også i andre lande vil man kunne anvende den nye fodertype, dog under forudsætning af at man let og billigt kan anskaffe majskerner i det fornødne omfang.

Nyt foder – ny kvalitet

Rose Poultry har allerede majskyllinger i deres sortiment, og de ønsker med projektet at blive bedre til at producere denne type kylling og øge deres marked både i Danmark og udlandet. Videncentret for Landbrug skal ud fra deres dybdegående viden om kyllinger stå for at udvikle den nye fodertype og en egnet udfodringsmetode og i samarbejde med to slagtekyllingeproducenter afprøve dette. Københavns Universitet-Science skal teste kødets kvalitet ud fra stikprøver, hvor kyllingerne har fået forskellige variationer af den majsbaserede kost. Formålet er at nå frem til den fodersammensætning, der giver den bedst mulige kødkvalitet og foderudnyttelse.

”Det er nyt, at man analyserer kvaliteten af kyllingekød. Det er traditionelt noget man gør inden for svine- og oksekødsproduktion, og jeg synes, at det er meget positivt, at vi nu også vil gøre det med fjerkræ.”

Jette Søholm Petersen, projektleder.

Bedre kost giver sundere kyllinger

Københavns Universitet – Sund er tilknyttet projektet for at sikre kyllingernes velfærd. De undersøger blandt andet hvilke faktorer, der spiller ind på kyllingernes gangegenskaber og hudkvalitet. Jette Søholm uddyber:

”Selvom der strøs med halm i kyllingestaldene, kan man ikke forhindre, at dyrene går rundt i deres egen afføring, og den kan med den nuværende kost være hård for deres fødder. Kyllingerne udskiller ammoniak i deres afføring, hvilket kan føre til ætseskader på deres ben og derudover er en miljøbelastning. Med den nye kostsammensætning regner vi med at kunne reducere ammoniakkoncentrationen i kyllingernes afføring, fordi kyllingerne bedre kan optage og den majsbaserede kost. På den måde vil det blive muligt at øge dyrevelfærden uden at hæve produktionsomkostningerne.”

Fakta

Projekttitel

Bæredygtig slagtekyllingeproduktion baseret på fodring med ensileret kernemajs

Projektdeltagere

Rose Poultry A/S, Videnscentret for Landbrug, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, DLG MHJ, Agroteknik A/S

Projektperiode

Juni 2012 til december 2014 

Bevilget beløb

5.873.255 kroner