AutoKat – Fuldautomatisk udmugningsanlæg til miljø- og arbejdsmiljøforbedring i pelsdyrproduktion

2012

Der findes ikke et velfungerende udmugningssystem til gyllerender på pelsdyrfarme. Derfor foregår udmugning manuelt, hvilket er tidskrævende og fysisk belastende for medarbejderne. Mange pelsdyravlere når ikke at muge ud så ofte, som anbefalingerne foreskriver, og det resulterer i ammoniakfordampning og udledning af store mængder CO₂. Pamutec, som udvikler udstyr til pelsdyravlere, har sat sig for at løse problemet.

Pamutec har iværksat et projekt, som skal reducere CO₂-udslippet, skabe bedre arbejdsmiljø og bedre dyrevelfærd inden for pelsdyropdræt. Fordele skal opnås ved udvikling af et nyt fuldautomatisk udmugningssystem til pelsdyrfarme.

Pamutec skal udvikle en gylleskraber, som kan bruges i de særligt indrettede pelsdyrstalde, hvor maskinerne fra andre dyrehold ikke kan anvendes. Pamutec samarbejder med en række aktører om at realisere det fuldautomatiske udmugningssystem. Evotect, som har speciale i el-styring, skal gøre gylleskraberen unik, forstået på den måde at den kan løse alle opgaver og kan, hvis det ønskes, styres fra en smartphone. Maskinen er endnu ikke afprøvet og driftsikker i praksis, og effekten er ikke dokumenteret.

Over de næste år skal Pamutec tilpasse og teste systemet i samarbejde med AgroTech, som kan måle ammoniakfordampning. Målingerne foretages på Løgager Minkfarm, hvor det undersøges, hvordan systemet virker i praksis, og om effekterne matcher forventningerne. Løbende vil Pamutec tilpasse maskineriet, så det fungerer optimalt efter hensigten Om det fortæller projektleder Poul Agerbo:

”Vi har nytænkt selve gyllerenden med en skrabeenhed, som kombineres med en nyudviklet lukning af nedfaldsstammer , trækstation og et styresystem, der automatisk renser gyllerenderne. Det nye system gør det muligt hurtigt og nemt at muge ud, og derefter førers gyllen direkte ud i gylletanken, som der forhindres CO₂-udslip og ammoniakfordampning.”

Stor efterspørgsel

Allerede nu er der en stor efterspørgsel på effektive udmugningssystemer til pelsdyravl. Poul Agerbo har derfor store forventninger til opfindelsen, som kan bruges i alle pelsproducerende lande. En af udfordringerne er dog at nedbringe omkostningerne ved systemet:

"Nu koster det ca. 7.500 kroner per gyllerende, og da mange pelsdyravlere har op mod 100 render, vil det blive en stor investering. Projektperioden skal således også bruges til at finde løsninger, der kan gøre det billigere at installere systemet – eventuelt ved at det bliver gjort så simpelt, at pelsavleren selv kan deltage i monteringen.”

Poul Agerbo, projektleder.

Fakta

Projekttitel

AutoKat – Fuldautomatisk udmugningsanlæg til miljø- og arbejdsmiljøforbedring i pelsdyrproduktion

Projektdeltagere

Pamutec A/S, AgroTech A/S, Løgager Minkfarm A/S

Projektperiode

Juli 2012 til juni 2014 

Bevilget beløb

2.762.065 kroner