Aniheater – et grønt alternativ til den traditionelle glødelampe til grise

2012

Smågrise har brug for varme for at overleve, men glødelamperne, som skal sikre den korrekte temperatur, har en kort levetid. Det resulterer hyppigt i, at smågrise bliver syge og måske endda dør, fordi en pære er sprunget. Landbrugsvirksomheden Future Farming har udviklet en ny type varmelampe, der er mere stabil end glødetrådslamperne og samtidig er mindre ressourcekrævende i drift og bedre for miljøet.

Future Farming har allerede udviklet lampen ved navn Aniheater, som det seneste år er blevet testet på et svinelandbrug med 300 lamper. Resultaterne har været positive, men for at lampen kan udbredes til et større marked, er det nødvendigt, at dens effekt bliver videnskabeligt underbygget. Futurefarming er gået sammen med Århus Universitet – Foulum og Teknologisk Institut for at skabe evidens for lampens gavnlige effekter. Om det fortæller projektleder Michael Riber fra Future Farming, hvis opgave er løbende at tilpasse og forbedre lampen:

”Århus Universitet foretager en række praktiske forsøg, hvor glødetrådslamper og Aniheater sammenlignes. De måler blandt andet på, hvilken lampe der virker bedst i forhold til varmespredning, på hvor mange smågrise der overlever per årsso, og på hvor mange grise der bliver syge." 

På basis af de erfaringer, der allerede er gjort med Aniheater, forventes lampen at kunne reducere dødeligheden fra de nuværende 24 % til 17 % og medicinforbruget med 20 %.

Nedbragt ressourceforbrug

Alene ved udsigten til at miste færre smågrise ligger der et økonomisk incitament for landmænd til at bruge Aniheater. Men lampen er også markant nemmere at håndtere i driften end den traditionelle glødepære. Aniheater tåler nemlig vand, og derfor er det ikke nødvendigt at flytte lampen hver 17. dag, når der skal gøres rent i farestaldene, før en so med et nyt kuld flytter ind. De traditionelle glødepærer springer typisk, når de bliver skruet ud under rengøring, mens Aniheaters udskiftelige varmelegeme har en levetid på cirka fem år. På en gård med flere hundrede varmelamper beløber dette sig til en markant tidsmæssig besparelse:

”Teknologisk Institut skal teste lampens præcise elforbrug, levetid og reduktion i arbejdskraft. Allerede nu regner vi med, at Aniheater vil skabe store el-besparelser, fordi den har et lavere varmetab og en bedre varmespredning end glødepæren. Samtidig er lampen udformet på en måde, som giver plads til flere smågrise, og selvom Aniheater er fem gange dyrere end det eksisterende system, viser erfaringerne indtil nu besparelser på op til 35 % allerede første år. Besparelsen opstår ved et nedbragt strømforbrug, lavere arbejdstidsforbrug, færre syge og døde grise og på ikke at skulle indkøbe mange tusind glødepærer årligt. Men det er essentielt i projektet at få dokumenteret systemets reelle omkostninger og besparelser, så landmændene kan vurdere, hvorvidt det kan betale sig at skifte over til det nye system.” 

Michael Riber, projektleder og fra Future Farming.

Fremtidens varmekilde

”Når Aniheater er gennemtestet, er vores første mål at udbrede systemet til svineproducenterne herhjemme. Derefter vil vi arbejde på at sælge produktet til andre lande med store svineproduktioner som Tyskland, Holland og Rusland. På sigt vil vi forsøge at sælge Aniheater til amerikanske og kinesiske producenter, men først skal vi have styr på de tekniske krav og indsamle viden om, hvordan man navigerer på de forskellige markeder."

Michael Riber, projektleder og fra Future Farming.

Projektlederen ser ingen hindring i, at Aniheater også udbredes til andre formål end svineproduktion. Lampen kan ligeså godt bruges til kalve, mink, fjerkræ, krybdyr, fugle i voliere, zoologisk haver, hundekenneler samt frostsikring af frugt og grønt. 

 

Fakta

Projekttitel

Aniheater – et grønt alternativ til den traditionelle glødelampe til grise

Projektdeltagere

Future Farming, Århus Universitet-Foulum, Teknologisk Institut

Projektperiode

Juni 2012 til maj 2015

Bevilget beløb

3.449.592 kroner