Svineavl med DNA-information vil belaste miljøet mindre

2011

Avl af husdyr er gennem de senere år suppleret med information om dyrenes DNA. Det har gjort avlen mere præcis, fordi det er lettere at udvælge de bedste dyr på den måde. Det aktuelle projekt har fokus på at bruge viden om DNA til at gøre svineproduktionen mere bæredygtig, bl.a. ved at nedsætte anvendelsen af næringsstoffer og CO2. Samtidig skal dyrenes velfærd øges.

Videncenter for Svineproduktion og Århus Universitet står bag et projekt, der anvender DNA til arbejdet med at krydse tre forskellige svineracer. Formålet er både at styrke økonomien i svineproduktionen og at forbedre dyrenes produktionsegenskaber og velfærd.

Anvendelsen af DNA i avlsarbejdet har i de senere år givet mere sikre resultater end traditionel avl – og der er derfor ingen tvivl om, at DNA og genomisk selektion i stigende grad vil udgøre en stor del af grundlaget for det fremtidige avlsarbejde.

Det aktuelle projekt bygger ovenpå det almindelige avlsprogram med at krydse tre svineracer. Formålet med projektet er at avle svin, der både kan forbedre miljøet, øge dyrenes velfærd og styrke økonomien i produktionen.

Miljøbelastningen bliver mindre, fordi svineavl med hjælp af DNA-information er effektivere end traditionelt avlsarbejde. Svinene behøver mindre mængde foder for at vokse det samme, og derved reduceres foderforbrug pr kg gris. Et af målene at avle efter grise, som vokser godt, har et højt indhold af kød og samtidig et lavt foderforbrug. Det er både gavnligt for økonomien, ligesom det i sidste ende belaster miljøet mindre, fordi der anvendes færre næringsstoffer og CO2 til at producere et kilo svinekød.

Genom at bruge DNA-information er det også muligt at, på lang sigt, avle for grise der er resistente over for sygdomme. Dermed kan dyrevelfærden forbedres. Målet er også at øge overlevelsen blandt pattegrise.

Særligt forhold som at sikre et lavere foderforbrug, give svinene en bedre resistens mod sygdomme og sikre en højere overlevelse blandt pattegrise er svære at måle ved almindelig avl. Projektet regner dog med, at anvendelsen af DNA-information vil gøre det muligt at kunne avle efter netop disse forhold.

Projektdeltagerne udtaler i forbindelse med projektet:

”Anvendelsen af DNA-information i svineavlen skal bidrage til at løse aktuelle udfordringer inden for miljø, dyresundhed og dyrevelfærd. Med DNA-information vil vi medvirke til at reducere anvendelsen af næringsstofferne N og P, samt nedsætte CO2-emmissionen pr. produceret kg svinekød.”

Ingela Velander, projektchef ved Videncenter for Svineproduktion

”Resultaterne fra projektet vil bidrage til at effektivisere udvælgelsen af avlsdyr og dermed øge den forventede årlige avlsfremgang. Projektets målgruppe er i første omgang dansk svineavl, men resultaterne vil gavne alle svineproducenter og produktionen af svinekød i Danmark.”

Bjarne Nielsen, chefforsker ved Videncenter for Svineproduktion.

Fakta

Projekttitel

 Udvikling af genomisk selektion til et svineavlssystem baseret på krydsning (del 2)

Projektdeltagere

 Videncenter for Svineproduktion, Aarhus Universitet

Projektperiode

 Juli 2011 til juni 2013

Bevilget beløb

 6.744.000 kroner