’Grønne’ fynske spisekartofler i nedbrydelig emballage

2011

Kartoffelproducent vil udvikle en ny grøn produktlinje med spisekartofler, der både dyrkes miljøvenligt og skal sælges i en ny type nedbrydelige emballage. Emballagen har samtidig integreret forbrugerinformation og en holdbarhedsbevarende effekt.

Mange forbrugere – især de unge – er kritiske overfor kartofler.

De kræver kvalitet og vælger det besværlige fra. De vil have spisekartofler, der er både små, ensartede, lyse og uden pletter og ’knaster’. Kartoflerne skal være nemme at tilberede, og så skal de have god smag og lang holdbarhed.

Et nyt projekt mellem Palm Kartofler A/S, Sanderumgaard, Karmark International A/S og Teknologisk Institut skal udvikle et samlet koncept for nye kartoffelkvalitetssorter. Sorter, der skal dyrkes med en mindre anvendelse af næringsstoffer og kemikalier. Og som skal pakkes ind i en ny type nedbrydelig emballage med holdbarhedsbevarende effekt og med integreret forbrugerinformation.

Den nye emballage er baseret på OBD-folier, der nedbrydes naturligt.

I modsætning til de syntetiske polyfolier (PE- og PP-folier), der traditionelt anvendes til pakning af kartofler før salg.

Tanken i projektet er at opnå bedre kartoffelkvalitet med nye sorter og samtidig med mindre gødnings- og pesticidbehov. Dyrkning på gode jorder på Fyn vil kunne udnytte effekten med lavere næringsstofbehov mm. maksimalt – og vil placere produktionen tættere på de områder af landet, hvor de fleste forbrugere bor. Det vil samtidig nedsætte transportafstandene og dermed nedbringe CO2-udslippet.

De nye spisekartofler vil således både bidrage til at begrænse påvirkningen af klima og miljø, ligesom de vil gavne sundheden blandt de unge, hvis det lykkes at give kartoflerne en højere forbrugerappel og dermed øge de unges indtag af kartofler.

Projektdeltagerne udtaler i forbindelse med projektet:

”Vi forventer, at projektet kan føre til et helt nyt koncept med små, ensartede spisekartofler med særlig høj spisekvalitet – en særlig ”smag fra Fyn. Baseret på nye kartoffelsorter dyrket på Fyn under særligt bæredygtige dyrkningsprogrammer"." Når det lykkes, er vi overbeviste om, at konceptet - med den højere smagsoplevelse - vil vække interesse både i detailhandlen og hos forbrugerne. Og medvirke til et øget forbrug af kartofler også blandt yngre forbrugere.”

 Flemming Pedersen, direktør ved Palm Kartofler.

”For os som primærproducent er det meget interessant at deltage i en udvikling af det nye koncept for spisekartofler med særlig spisekvalitet. Herunder at afprøve særligt bæredygtige dyrkningsprogrammer, hvor vi skal søge at optimere det kvalitetsmæssige udbytte – og skabe mest mulig værditilvækst via kvalitet frem for kvantitet. Projektet repræsenterer et enestående samarbejde mellem forædler, primær producent, forarbejdning, salg og teknologisk videncenter".

Henrik Terp, driftsleder ved Sanderumgaard.

"Alt sammen med udgangspunkt i forbruger- og markedstrends. Det er et rigtig godt eksempel på en konstruktiv metode til at bringe forsknings- og forædlingsresultater videre, så de bliver til nye produkter til forbrugerne. Som forædlere ved vi, at det er en lang proces – og vi ser det her som en rigtig god model.”

Peer Bahl, direktør ved Karmark International A/S.

Fakta

Projekttitel

Spisekartofler - grøn vækst via nye sorter/dyrkningsprogrammer og nedbrydelig emballage

Projektdeltagere

Palm Kartofler A/S, Sanderumgaard, Karmark International A/S, Teknologisk Institut

Projektperiode

Juli 2011 til oktober 2013

Bevilget beløb

796.400 kroner